Stališče PS SLS do predloga ustavnih sprememb

Vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:

“Na srečanju predsednikov in vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank minuli četrtek, je bilo dogovorjeno, da predsednik DZ RS pripravi osnutek spremembe 90. člena Ustave RS, ki opredeljuje zakonodajni referendum.

V Poslanski skupini SLS imamo sicer še iz prejšnjega mandata zelo jasno stališče do referendumske zakonodaje. Tako že ves čas podpiramo spremembo, da bi se pravica do razpisa referenduma odvzela tako poslanski manjšini v DZ RS, kot tudi Državnemu svetu RS. Če želijo posamezne politične stranke izpeljati referendum, naj pridobijo podporo 40 tisoč državljank in državljanov. Po mnenju PS SLS je naloga poslancev sprejemanje zakonodaje, ne pa ponovno “testiranje” le-te pri državljanih. Velja razmišljati izključno o rešitvi, da bi referendum lahko razpisala ustavna večina poslancev v Državnem zboru RS in bi na ta način pustili odprta vrata za morebitno preverjanje ljudske volje pri najpomembnejših državnih odločitev (sodelovanje države v različnih integracijah, intervencijah itd…).

Prav tako v SLS močno podpiramo, da se v Ustavo RS zelo jasno zapiše, o katerih vsebinah državljani ne morejo odločati na referendumu. Poleg materije nacionalne varnosti in obrambe, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je zelo pomembno, da področje davkov in drugih javnih dajatev ter zakoni od katerih je neposredno odvisna javnofinančna stabilnost in izvrševanje proračuna, ne morejo biti predmet referendumske pobude.

Smo pa v PS SLS ostro proti uvedbi zahtevanega kvoruma udeležbe za veljavnost referendumske odločitve. Po našem trdnem prepričanju, takšen ukrep zmanjšuje demokratičnost instituta referenduma, poenostavljeno bi to pomenilo, da o materiji pravzaprav odločajo tisti, ki se referenduma ne udeležijo. Pri sprejetju kvorumske omejitve bi kaj hitro prišlo do situacije, ko bi nasprotniki referenduma v sklopu kampanje pozivali k neudeležbi in na ta način preko zahtevanega kvoruma naredili referendum neveljaven. Pri predlaganem pragu udeležbe najmanj štirideset odstotkov državljanov za veljavnost referenduma, bi ob ustrezni kampanji nasprotnikov referenduma to pomenilo, da bi bila kakršnakoli referendumska pobuda zelo težko uspešna. Ustave RS pa se kot vemo, ne spreminja zaradi dnevnih potreb politike. V PS SLS smo mnenja, da bi se z odvzemom možnosti razpisa referenduma poslankam in poslancem ter z jasnimi merili o čem se lahko odloča na referendumu, število referendumskih pobud močno zmanjšalo. Odločali bi samo še o zelo aktualnih temah, ki se tičejo vsakdanjega življenja državljanov, pri tem pa omejitev na podlagi kvoruma udeležbe niti ne bi bila potrebna.”

Foto: SLS