Sodni svet je izgubil legitimnost

Foto: demokracija.si.
Foto: demokracija.si.

Objavljamo izjavo Društva Evropska Slovenija z naslovom Sodni svet izgubil legitimnost – javni protest ob stališču Sodnega sveta.

V Društvu Evropska Slovenija izražamo ogorčenje in javni protest nad nevzdržnim ravnanjem Sodnega sveta Republike Slovenije. Le-ta se je na pojavljanje predsednice okrajnega sodišča v Ljubljani s titovko na glavi, vihteč zastavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, sicer na zasebni zabavi, odzval z golim opominom, utemeljenim s povsem razvodenelo in brezvsebinsko obrazložitvijo: »da mora sodnik upoštevati, kako javnost doživlja okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi objektivni nepristranskosti.«

V primeru pojavljanja predsednice okrajnega sodišča prestolnice slovenske države odete v simbole nekdanje jugoslovanske države, pa čeprav na zasebni zabavi, prvenstveno ne gre za kršitev videza sodnikove objektivne nepristranskosti niti za majanje neodvisnosti sodstva. Gre za ravnanje, ki je popolnoma nevredno institucionalnega akterja, ki predseduje nekemu sodišču; ki je popolnoma v nasprotju s standardi Evropske unije, Sveta Evrope in ki primarno nasprotuje duhu slovenske ustave ter načelom pravne in demokratične države. Še posebej v slovenskem kontekstu pa tako ravnanje krši tudi človekovo dostojanstvo vseh tistih, ki so bili brezpravno pobiti in trpinčeni s strani režima, ki se je kitil z istimi simboli kot predsednica sodišča.

Spomnimo, da po besedah slovenskega Ustavnega sodišča »s sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov ni prišlo samo do prekinitve državnopravne povezave med Republiko Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve.« Samostojna slovenska država je nastala »ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin.«

To, da se dve desetletji kasneje vodilni predstavniki slovenska sodstva odevajo v simbole države pravkar opisane kakovosti, četudi le »za hec«, je povsem nezdružljivo z zahtevo in utemeljenim pričakovanjem, da bodo institucionalni akterji, zlasti pa sodniki, in še toliko bolj predsedniki sodišč, ponotranjili vrednote pravne države, jih živeli, javno in zasebno, ter s svojim zgledom prispevali k resnični ustavni demokraciji. Sodni svet, ki takega ravnanja najostreje ne obsodi, tako kot sodnica, prispeva k razgradnji slovenske pravne države, ki stoji ali pade prav na ravnanju svojih institucionalnih akterjev. S svojim nedopustnim ravnanjem je Sodni svet popolnoma izgubil svojo legitimnost.

V Evropski Sloveniji se zato v celoti distanciramo od stališča Sodnega sveta in se v imenu pravniške stroke, zastopane v društvu, opravičujemo vsem, ki jih je ravnanje sodnice in Sodnega sveta prizadelo. To niso naši standardi ravnanja, to niso standardi, ki jih vsebuje slovenska Ustava, to niso standardi evropskega civilizacijskega konteksta. To ni Evropska Slovenija.

Društvo Evropska Slovenija

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.