Slovenija ni več suverena država

Piše: Sašo Ornik. Vir: blog Razpotja. Avtor svojo tezo utemeljuje najprej s tem, da je to posledica tega, ker Slovenija ne more več tiskati svojega denarja. In naprej, da je Slovenija veliko svoje suverenosti izgubila z vstopom v EU in prevzetjem evra.

Naprej piše: Jasno, ko enkrat v času gospodarske krize država ne naredi svojega in umetno spodbudi povpraševanje in ko ni nekega zunanjega trga, kamor bi se razbremenjeno gospodarstvo lahko obrnilo, ko niti ni bank, ki bi podjetjem lahko nudile potrebne kredite, potrošnja pade, gospodarstvo tudi, davkov je manj, deficit se poveča in posledica so višji dolgovi. Razen v primeru Grčije, se je to zgodilo še povsod. Le Grki so bili katastrofalno zadolženi že pred krizo, a če pogledamo Japonsko z več kot 200% zadolženosti glede na BDP, lahko lepo vidimo, kako zgrešena je tista, da ne moremo porabiti več, kot ustvarimo. Pri čemer je pravi problem seveda, da še kako lahko ustvarimo mnogo več, a v obtoku ni potrebnega denarja, da bi le to lahko tudi porabili, zaradi česar zapademo v uničujočo spiralo padanja gospodarstva in rasti dolgov.

In nato zaključi: A namesto, da bi se slovenska in politike mnogih drugih držav, ukvarjale s pravim sovražnikom, smo deležni, predvsem v Sloveniji, primitivnega razdvajanja, ki naj prikrije pravo naravo problemov. Pe četudi na koncu končamo v državljanjski vojni, možnost, ki niti približno ni nemogoča, če se bodo razmere še naprej razvijale v povsem napačno smer. Medtem ko se povsod po Evropi ljudje hudujejo nad lokalnimi oblastniki, niti ne vidijo, da se je vmes prava moč preselila nekam v zakulisje in proč od njihovega že tako omejenega dosega, ki ga izvršujejo skozi volitve.