Slovenci, pleme ali narod?

To retorično vprašanje je 16. novembra 1918 postavil na zborovanju v Ljubljani Izidor Cankar. S tem so v novi Jugoslaviji prvič začeli javno razpravljati o asimilaciji, samobitnosti in kulturni samostojnosti Slovencev. Večina slovenskih izobražencev se je odločila za narodovo individualnost. Za avtonomijo Slovenije in za ohranitev slovenstva se je odločno zavzel slikar Rihard Jakopič, ki je poudarjal, da smo Slovenci narod in da moramo braniti svojo narodnost.

Foto: Wikipedia