Resetirati Slovenijo

Inštitut dr. Jožeta Pučnika je v Centru Evropa organiziral okroglo mizo na kateri so ugledni strokovnjaki in javni delavci predstavili svoje poglede na sedanje družbeno in politično stanje v Sloveniji. Govorci so bili dr. Matej Lahovnik, dr. Marko Pavliha, dr. Janez Šušteršič, mag. Rado Pezdir in dr. Žiga Turk. Okrogle mize se je udeležilo nad 100 udeležencev, med njimi tudi znani politiki in kulturniki. Moderator okrogle mize je bil dr. Žiga Turk, ki je v uvodu dejal, da je stanje v Sloveniji nekako podobno računalniku za katerega je najbolje, da vse na njem na novo postaviš. Iz te primerjave izhaja tudi naslov te okrogle mize, katere namen je odgovoriti na vprašanja »kje smo v Sloveniji, zakaj smo tu, kjer smo in kaj narediti?«

»Smo v praznem teku (ler laufu), v katerem je veliko hrupa, kolesa pa se vrtijo v prazno« pravi dr. Matej Lahovnik, ki se je okrogle mize udeležil virtualno s sliko in zvokom, sicer pa je trenutno gostujoči predavatelj na Škotskem. Za rešitev iz krize je ključna verodostojnost vlade. Za resnične in učinkovite reforme ni prave podpore v vladni koaliciji. Nujne so predčasne volitve in tehnična vlada, toda to ovira že poslovnik Državnega zbora. Problem je v političnem volilnem sistemu, ki je netransparenten in težko razumljiv. Ozki politični interesi ovirajo razvoj. Slovenija potrebuje močno vlado z večino, ki bo omogočila tudi ustavne spremembe, potrebne za reformo pravosodnega sistema.

Nosilni družbeni akterji v Sloveniji nimajo več zaupanja je dejal dr. Janez Šušteršič. Kriza ni le gospodarska marveč je v veliki meri tudi kriza razmer v politiki. Nenehno podtikanje afer je borba za pogačo, ki se je zaradi gospodarske krize zmanjšala. Rezultati afer pa ne pomenijo razčišćevanja problemov ampak vse večje nezaupanje. Poleg gospodarskih in socialnih reform so potrebne resne spremembe v sistemu politike, ki je ne smemo jemati samo kot strankarsko, temveč omogočiti močan vpliv civilne družbe. Potrebujemo »državljansko pokončnost, da se bomo zmogli upreti pritiskom kot posamezniki zunaj in znotraj inštitucij.

Vladna koalicija, ki je zadolžena za upravljanje države, tega ne zmore, je prepričan mag. Rado Pezdir. Upravljanje države so prevzele »mreže«, ki se napajajo v Novi Ljubljanski banki. Debate o ekonomskih rešitvah krize so se izčrpale. Povratek na stanje Slovenije v letu 2008 bo trajal 7 do 8 let. Potrebujemo močan vpliv civilne iniciative. »Noben državljan nima pravice, da ga ne zanima kaj se v državi dogaja. Če dopuščamo, da nam država uhaja iz rok, smo tudi sami zaslužni za to«. Če se državljani ne bomo zavzeli za državo, nismo vredni svojih otrok.«

Zlorabe prava razjedajo državo najmanj tako močno kot kršitve prava je zatrdil dr. Marko Pavliha. To tezo je poznal že stari Rim. Zlorabe prava se v Sloveniji žal dogajajo vsak dan. O tem pričajo številni primeri na raznih področjih. K zlorabam prava prispevajo tudi vse bolj zakomplicirani predpisi Evropske unije, ki z namenom, da bi poenostavili predpise na določenem področju, obsegajo tudi po 600 strani. Državo moramo pojmovati »kot človeško telo, ki potrebuje obe roki, desno in levo, poleg tega pa tudi glavo, srce in dušo.« Domovinski čut je danes pri nas žal pogosto razumljen kot nacionalizem.

V Sloveniji je lahko bolje kot je ta hip je po razpravi udeležencev okroglo mizo zaključil dr. Žiga Turk. Alternative so, k njim smo poklicani vsi, državljani in tudi politične stranke, ki jim ni vseeno in ki so se zmožni pogovarjati.

Foto: Aleš Čerin