Reporter: Repe in maškarada

Zgodovina Boža Repeta je laž, ki še ne ve, da ima kratke noge. Po njegovem je OF leta 1938 načrtovala samostojno Slovenijo, zmanjšati želi zasluge Demosa za osamosvojitev in skuša s svojo interpretacijo zgodovine “ohranjati identitetno kontinuiteto titoizma”, kot mu očitajo kritiki.

/ …  /

Zmota zaradi pretirane vznesenosti, zaradi katere se ustanovitev OF po zadnji različici skoraj že hote ali po nesreči spremeni v ustanovni sestanek komunistične partije na Čebinah leta 1937, je vedno mogoča, a kaj ko se Repe doslej ni bil pripravljen odpovedati nobeni izmed zmot. Te se spremenijo v zgodovinska dejstva, ki jih nato ne navaja le Repe, temveč kar četica zgodovinarjev, med katerimi izstopajo dr. Dušan Nećak, dr. Jože Pirjevec, dr. Janko Prunk, dr. Damjan Guštin in dr. Bojan Godeša.

Ti zgodovinarji poskušajo po besedah zgodovinarja Jožeta Dežmana v okviru Foruma 21 ohranjati identitetno kontinuiteto titoizma. Tako opravljajo ideološko poslanstvo, ki je le v škodo zgodovinske stroke in resnice: »Obenem gre za obupen in beden poskus, da bi zločinski paket prepeljali na račun poštenih partizanov in domoljubov v demokracijo. Sicer pa, naj teče razprava, naj se nadaljuje komedijantstvo in vsa klavrna maškarada. Izid je tako ali tako jasen, saj ima laž kratke noge.«

Več: Reporter