Realnost človeštva je zakon med moškim in žensko

V ponedeljek, 3. aprila, se je zaključilo uradno zbiranje podpisov evropske državljanske pobude Mama, oče in otroci, o kateri smo že večkrat pisali tukaj in tukaj.

Slovenija je uspešno zbrala dobrih 7.000 glasov podpore, kar pomeni, da je za tisoč podpisov presegla nacionalno kvoto. Enako jo to uspelo Nemčiji, Finski, Grčiji, Cipru, Hrvaški, Madžarski, Romuniji, Poljski, Slovaški, Litvi in Latviji. Tudi Francija, za katero vemo, da je leta 2013 sprejela istospolne »poroke«, je pobudo močno podprla. Uradno število podpisov, zbranih po celotni EU, bo znano šele proti koncu tedna, ko bodo prešteti vsi podpisi oddani na papirnatih obrazcih. Temu bo sledila predstavitev pobude v Evropskem parlamentu ali predložitev zakonodajnega predloga Evropski komisiji – odvisno od končnega števila zbranih podpisov.

Zakaj je bila ta pobuda potrebna?

Znano je, da EU dokumenti že nekaj časa vse pogosteje omenjajo družino. V nekaterih primerih določena besedila gredo tako daleč, da na novo opredeljujejo družino in zakonsko zvezo. Povrh vsega se te opredelitve razlikujejo od enega besedila do drugega in tako na koncu ni več jasno, kaj zakon in družina sploh še pomenita.

Primeri

V direktivi 2003/86/EC (katere cilj je „sponzorju“, t.j. državljanu tretje države, ki zakonito biva v državi članici, omogočiti združitev s svojimi družinskimi člani) pojem »družinski član« dobi zelo široko razlago. Ta poleg zakonca, sorodnikov v ravni črti (stari starši, starši, otroci, vnuki, pravnuki, op.p.) in odraslih neporočenih otrok vključuje še izvenzakonske ali registrirane partnerje. Pod družinske člane so šteti tudi partnerjevi mladoletni in posvojeni otroci ter odrasli neporočenimi otroci, ki so objektivno nesposobni poskrbeti za svoje potrebe zaradi svojega zdravstvenega stanja. Direktiva enako določa, da države članice smejo v teh primerih registrirane partnerje obravnavati enako kot zakonce.

Naslednja direktiva 2004/38/ES (o svobodi gibanja in prebivanja v EU) spet za odtenek drugače opredeljuje družinsko življenje. Ta pod družinske člane smatra zakonca ali partnerja v registrirani skupnosti z državljanom EU (ki pa je lahko v državi gostiteljici, če le ta dovoljuje, obravnavan kot zakonec) in neposredne potomce zakonca ali partnerja ter njune prednike v ravni črti.

In še direktiva 2012/29/EU. Tudi ta ponuja svojo definicijo družinskega člana: zakonec ali oseba, ki živi v stalnem intimnem razmerju v skupnem gospodinjstvu, sorodniki v ravni vrsti, sorojenci ter vzdrževane osebe.

Proaktivni EU državljani

Vsa ta razdrobljenost in nejasnost temeljnih pojmov je spodbudilo sedmerico držav članic, da preko demokratičnega orodja – evropske državljanske pobude – to stanje tudi popravijo. Ustanovile so državljanski odbor Mama, oče in otroci ter rešitev videle v sprejetju opredelitev, ki bodo temeljila na skupnem imenovalcu vseh držav članic in ki bodo hkrati odražala splošno realnost človeštva – zakon med moškim in žensko ter vezi med očetom, mamo in otrokom.

Državljanski odbor je spisal zakonodajni predlog, ki jasno določuje oz. hrani/ščiti naslednje pojme:

»Zakon« – z zakonom urejena skupnost enega moškega in ene ženske.

»Zakonec« – oseba nasprotnega spola, ki je mož ali žena.

»Družina« – zakonca, njuni potomci ter njuni predniki v ravni črti.

»Družinsko življenje« ali »družinski odnosi« – odnosi med zakoncema, med/in njunimi potomci ter predniki v ravni črti.

Stvarne definicije, ki ne zanemarjajo dejstva, da je vsak izmed nas najprej sin ali hči, ki izhaja iz združitve moškega in ženske in ki po neki ne dogovorjeni, ampak dani zapovedi, mora rasti pod očmi mame in očeta.

Še pred nekaj desetletji bi pobuda za spoštovanje naravnih odnosov v družinskih zakonodajah bila absurdna. Toda danes, ko prevladuje kulturno ozračje, ki pred krvnimi vezmi daje prednost družbenim dogovorom, se moramo pošteno zavzemati, da družbi ohranimo temeljno izkustvo družine. Naj nas želja po tem, da bodočim generacijam to resnično tudi omogočimo, žene naprej. In hvala vsem, ki ste pobudi Mama, oče in otroci dali svoj glas podpore.