Koronavirus nas je predramil in ozavestil

Koronavirus nas je spodbudil, da razmislimo o pozitivnem smislu življenja. Poglobil nam je vero, upanje v življenje in pozitiven človeški razvoj. Kako spoštljivo in tankočutno spoznavamo zdaj veličino pomena družine in  dobrih medsebojnih odnosov, skupnega družinskega petja in muziciranja.

Koronavirus je povzročil mnogo negativnih učinkov, hkrati pa opozoril na pozitivne učinke, ki bi jih morali ohraniti tudi potem, ko virusa ne bo več.

Koronavirus nas je predramil in ozavestil

Predramil nas je, kako je pomembna naša strokovna, organizacijska in materialna pripravljenost na nenadne izredne razmere. Ozavestil nas je, kako pomemben je naš dom in domovina, ki nam zagotavljata varnost, zdravje in toplino domačnosti, ki so poglavitne življenjske  vrednote. Ozavestil nas je, kako smo lahko kot slovenska skupnost pozitivno naravnani k skupnemu cilju, kako  preživeti in se razvojno naravnati v novih okoliščinah. Ozavestil nas je o pomenu samooskrbe s samozaščitnimi sredstvi, kmetijskimi pridelki in prehrambnimi proizvodov.

Kako radoživo zdaj spoznavamo, kako je osrečujoč stik z naravo, ko se lahko v njej sprehajamo, še bolj pa, ko lahko opravljamo dela  na vrtu, njivi, vinogradu ali v gozdu. Koronavirus nas je spodbudil, da razmislimo o pozitivnem smislu življenja. Poglobil nam je vero, upanje v življenje in pozitiven človeški razvoj. Kako spoštljivo in tankočutno spoznavamo zdaj veličino pomena družine in  dobrih medsebojnih odnosov, skupnega družinskega petja in muziciranja. Zdaj imamo priložnost, da osvojimo tudi veščine kuhanja in pečenja , sicer bomo lačni.

Potrudimo se, da nam bodo pozitivni učinki virusa osmislili in krasili naše prihodnje življenje

Zdaj se lahko pomirimo in uživamo v blaženem miru, ki ne pozna ihte in zasvojene nestrpnosti. Spoznali smo celo koristnost osamitve. Zdaj si lahko odpočijemo in spoznamo veščine zdravega načina življenja. Neverjetno pozitiven je občutek, ko spoznavamo prednosti dela na daljavo, ki zbližuje družino, ne onesnažuje okolje, ne utruja s potovanji in prihrani na stroških ter se izogne potovalni nestrpnosti. Presenečeni smo, kako smo s svojimi življenjskimi potovalnimi in drugimi pretiranimi razvadami, onesnažili naravo in zemeljsko ozračje. Zdaj se lahko zamislimo, kako trideset tisoč letal, ki so v  svetu nenehno v zraku zaradi pretiranih potovanj, onesnažujejo ozračje.

Kako nesmiselno se nam zdaj zdi tudi pretirano  potrošništvo in različne nekoristne dejavnosti. Koronavirus nas je prepričal, kako pomembno je, da zdravstvo deluje preventivno za naše zdravje, ne le kurativno in da mu moramo nameniti dovolj pozornosti in sredstev. Spomnil nas je, da smo dolžni večjo pozornost nameniti našemu zdravju in varnosti.

In še na nekaj ne smemo pozabiti, da nas je koronavirus spomnil na življenjsko ravnovesje. Imeti ga moramo imeti z naravo, ljudmi v domačem okolju in nasploh s stvarstvom. Potrudimo se, da nam bodo pozitivni učinki virusa osmislili in krasili naše prihodnje življenje.