Raziskava o zaupanju državljanov v institucije

Na Hrvaškem je Teološka fakulteta v sodelovanju z Inštitutom družbenih znanosti »Ivo Pilar« izdelala raziskavo o zaupanju vernikov v institucije na vseh ravneh. Raziskava je pokazala, da so vprašani imeli največ zaupanja v družino, zakon med možem in ženo in v prijateljstvo. Glede formalnih institucij Hrvati najbolj zaupajo šoli, univerzi in Cerkvi, najmanj pa Saboru, vladi, sodstvu itd., nizko kotira tudi Evropska skupnost.

Iz analize je razvidno, da družina težko obstane brez Cerkve, ker na poseben način ohranja mir, ljubezen in stabilnost. Kleriki in laiki pa se morajo medsebojno dopolnjevati in plemeniti. Pri mladih zakon med možem in ženo kotira visoko, vendar se zanj vse težje odločajo. Prepričani so, da je treba ideale, želje in pričakovanja uresničiti v vsakdanje življenje, za kar pa jim največkrat zmanjka moči in poguma. Starejši so menili, da je pomembna preslikava načela subsidiarnosti v vsakdanje življenje zelo pomembna. Na ta način ljudje spoznavajo, da je okoli njih veliko ljudi, ki so si blizu, pa zato sploh ne vedo. Oltarno občestvo vse to samo še pospešuje, zato je precej ne odgovorno pričakovanje, da bodo drugi kaj storili namesto njih, so še zapisali raziskovalci.