R. Trdan, domovina.je: Propadli projekti ministrice Anje Kopač Mrak, drugič – vrednotnice

V boju preprečevanja dela na črno je vlada z začetkom letošnjega leta vpeljala davčne blagajne, z začetkom lanskega pa sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo. Učinka davčnih blagajn zaenkrat še ne moremo presojati, lahko pa po enem letu naredimo obračun projekta vrednotnic.

Na Domovini tako nadaljujemo zgodbo o projektih ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nekaj glavnih dejstev o vrednotnicah

Od 1.1.2015 se osebno dopolnilno delo (ODD) opravlja prek sistema vrednotnic. Po zamisli mZa vključitev v ODD je postavljena omejitev – v polletju lahko zaslužite največ tri povprečne slovenske plače.

Vrednotnica je pogoj za legalno opravljanje ODD.

Kupiti jo mora naročnik ali izvajalec, odvisno od vrste dela. Po zamisli ministrstva naj bi priložnostne čistilke, gospodinjske pomočnice, varuške … ter moški pri pomožnem delu kot je sekanje drv, pomoč pri pokrivanju strehe in podobno, kupili po 1 vrednotnico za vsako osebo, h kateri bi šli pomagati (ali bi jo moral kupiti naročnik).

Cena 1 vrednotnice je 9 EUR, od tega gre 7 EUR v pokojninsko in invalidsko blagajno, 2 EUR pa v zdravstveno. Velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD in za posamezno vrsto dela. V teoriji z eno vrednotnico izvajalec dobi 1 dan pokojninske dobe in zdravstveno zavarovanje za bolezni oziroma poškodbe pri oprav­ljanju dopolnilnega dela. Če bi torej želela oseba z dopolnilnim delom pridobiti 1 mesec pokojninske dobe, bi morala plačati 30 vrednotnic.

Vrednotnice v praksi

Vrednotnico je mogoče naročiti osebno na upravni enoti in preko spletnega portala e-uprava. Poleg stroška nakupa vrednotnice je potrebno mesečno in polletno oddajati FURS-u tudi poročila o dohodku iz naslova ODD. Polletno poročilo je potrebno finančni upravi poslati tudi v primeru, če v tem obdobju ni bilo nobenega prihodka.

Z ministrstva so nam poslali podatek, da je skupen znesek vplačil iz naslova vrednotnic v letu 2015 znašal 158.490 EUR, od tega je ZPIZ prejela 123.270 EUR, ZZZS pa 35.220 EUR.

Finance so maja 2015 poskušale ovrednotiti celotni strošek uvedbe vrednotnic. Ker niso dobili vseh potrebnih podatkov, so naredili oceno. Upoštevali so delovne ure ljudi, ki so sestavljali zakon; delovne ure poslancev pri sprejemanju zakonodaje, strošek administracije na upravnih enotah, AJPES-u, FURS-u itd. Prišli so do četrt milijona zagonskih stroškov.

Ministrstvo je glede na izračun Financ samo za zagon (tu niso upoštevani stroški za redno delovanje sistema) porabilo več denarja, kot se ga je zbralo v zdravstveni in pokojninski blagajni v celem lanskem letu.

Več lahko preberete na domovina.je.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.