R. Čakš, domovina.je: Študij študentu vsili socialistično miselnost

Študent misli, da si prosto izbere študij, v resnici pa mu ga vsili kapital

V kolumni z zgornjim naslovom se Godina loti razprave o razlogih za brezposelnost med diplomanti in siljenju študentov k vpisu na tehnične smeri, ne pa na družboslovje in humanistiko.

Godina označuje sklepanje, da so tehnični kadri lažje zaposljivi od družboslovnih, kot poenostavljeno.

V dokazovanju tega med drugim zapiše:

“V Mariboru se hvalijo s tem, da nihče, ki študira tehniko, ni brezposeln. Toda najpogosteje ne povedo javno, da se velik del diplomantov tehnike zaposli v Avstriji ali Nemčiji. V Mariboru dobi delo malokdo.

Posameznikom, ki končajo v službah v tujini, se to morda zdi super. Saj to zanje praviloma pomeni boljše plače. Toda iz zornega kota države gre za značilni beg možganov, s katerim države v kapitalskem centru izkoriščajo svetovno periferijo oz. kolonije. Te namreč vlagajo v izobrazbo strokovnjakov, ki jih države v kapitalskem centru nazadnje dobijo zastonj. Ti kadri prispevajo k dvigu ekonomskih kazalcev in dobrobiti države, v katero so šli delat. In s tem direktno in indirektno siromašijo periferne države, v katerih so se šolali. V našem primeru Slovenijo.”

Pri tem pa doktorica popolnoma pozabi in spregleda, da naša (to je “periferna”) država tem mladim ne omogoča okolja, ki bi prineslo primerne službe in dostojno plačilo za dodano vrednost, s katero bi “prispevali k dvigu ekonomskih kazalcev in dobrobiti države”. Če delo že dobijo, pa v njihov težko prisluženi denar drastično zareže z davščinami in prispevki, da z njimi vzdržuje drag državni aparat, nad vodo drži nekonkurenčna državna podjetja in preko njih napaja paradržavna tovarišijska omrežja. Preostanek gre tistim, ki zaradi nesposobnosti ali lenobe k tej družbeni blaginji prispevajo bore malo, ali pa ji celo škodijo.

Profesorica prav tako zanemarja, da ti mladi “ekonomski migranti”, vsaj tisti, ki se na delo vsakodnevno vozijo v tujino, tam prislužen in manj obdavčen prihodek prinašajo v domači davčni sistem preko trošenja in porabe za drago, močno obdavčeno življenje v Sloveniji.

Več lahko preberete na domovina.je.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.