Protiimperialistična ali osvobodilna fronta?

Na skupnem sestanku predstavnikov Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, dela Sokolov in kulturnih delavcev so 26. aprila 1941 v Ljubljani ustanovili Protiimperialistično fronto, ki so jo 22. junija  1941 preimenovali v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF). Dogodek so slovenski komunisti po napadu Nemčije na SZ vsebinsko prilagajali trenutnim razmeram. Po vojni je dolgo prevladovalo mnenje, da so OF ustanovili 27. aprila 1941. Akademik Aleksander Bajt je o tem zapisal:«Dne 26. aprila 1941 je bila ustanovljena Protiimperialistična in ne Osvobodilna fronta«, kar je bila zelo pomembna razlika. O tem obstajajo izvirni dokumenti. V »osvobodilno« se je preimenovala šele, ko je Nemčija 22. junija istega leta napadla Sovjetsko zvezo.  Do takrat sta namreč CK KPS in KPJ tako kot tudi sam Stalin še upala, da bo sovjetsko prijateljstvo s hitlerjevsko Nemčijo trajalo večno in da bosta s skupnimi močmi osvobodila ljudstva sveta imperialističnih zavojevalcev, pred vsem Francije in Velike Britanije.