Protest VSO proti ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve

Iz medijev smo izvedeli, da se je ministrica za kulturo ga. Asta Vrečko 21. oktobra 2022 odločila, kar se da hitro ukiniti Muzej slovenske osamosvojitve, pravzaprav ga združiti z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod. Ministrica o tem ni obvestila niti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve (v nadaljevanju MSO) niti članov sveta zavoda. MSO namenjeni prostori na Poljanski cesti 40 v Ljubljani, kjer že tečejo gradbena dela, pa naj bi služili samo Arhivu Slovenije RS.

Ministrica postavlja brez komunikacije in razprave pred dejstvo dve demokratično ustanovljeni ustanovi državnega pomena. Pri tem izhaja iz strokovno nerazumljivega in nepojasnjenega razlikovanja med novejšo in sodobno zgodovino, MSO pa kvalificira kot »ideološki projekt«. Pri tem se sklicuje na kritično mnenje »domoljubnih in veteranskih organizacij«.
MSO je kulturni projekt, ustanovljen z namenom, da se po kriterijih muzejske stroke po tridesetih letih posveti slovenski osamosvojitvi kot enkratnemu dejstvu slovenske zgodovine, ki nima primere. V jedro njegovega poslanstva sodi tudi to, da se posveča nosilcem osamosvojitve. Osvetlitev lika dr. Jožeta Pučnika ni »prilaščanje zaslug«, ampak nujno kulturno dejanje do človeka, ki po moči svoje vloge in svojih dejanj zasluži jasen in javen spomin.
Združenje VSO kot domoljubna in veteranska organizacija odločno protestira proti ukinitvi MSO, ki že več kot eno leto dela uradno v skladu s svojim poslanstvom. Ne potrebujemo političnih zased, ampak sistemsko zagotovljene pogoje za njegovo delovanje. Osamosvojitev, ki jo je plebiscitarno podprl slovenski narod decembra 1990 zasluži v strukturi slovenskih muzejev dostojno mesto in samostojen muzejski naslov.
Združenje VSO vidi v nameri ministrice za kulturo, ge. Aste Vrečko izraz brezprizivne volje in dialoga, ki kulturni projekt MSO na silo potiska v območje ideološkega obravnavanja, kar bo dodatno polariziralo slovensko javnost. Ministrico javno pozivamo, naj svojo odločitev nemudoma prekliče. V nasprotnem primeru bo Združenje VSO uporabilo vsa demokratična sredstva v podporo delovanju MSO kot samostojne muzejske ustanove v skladu z njenim ustanovnim aktom.

Alojz Peterle
Predsednik VSO1 komentar

Comments are closed.