Prejeli smo: Velik shod ob mednarodne​m dnevu človekovih pravic

Foto: Odbor 2014.
Foto: Odbor 2014.

Na današnji dan pred šestinšestdesetimi leti je bila sprejeta sprejeta Splošna deklaracija OZN o človekovih pravicah, ki predstavlja enega izmed najpomembnejših zgodovinskih dokumentov, v kateri so na univerzalni ravni prvič zapisali pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na spol, raso, barvo kože, vero, jezik, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo oziroma kakršnokoli drugo okoliščino. V celotni mednarodni skupnosti danes tako praznujemo svetovni dan človekovih pravic, ki je v Sloveniji zaznamovan z dejstvom, da danes mineva že 174. dan odkar je vodja največje opozicijske stranke Janez Janša po krivici zaprt in s čimer so njemu in njegovi družini sistematično kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Zaupanje državljanov in državljank v transparentno in pravično delovanje slovenskega sodstva pa tako iz dneva v dan upada. Dogodki, ki se odvijajo tako kažejo na to, da slovensko sodstvo sodi večini v imenu priviligirane manjšine.

Nepravična obsodba na podlagi indicev ne poraja polemik samo doma, ampak tudi v mednarodni skupnosti, kar posledično vpliva na veliko zmanjšanje ugleda Slovenije kot pravne in demokratične države. Zato Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Odbor 2014, ki predstavlja največje gibanje za človekove pravice po Odboru za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1988, na miren, kulturen in dostojanstven način sporoča, da so v slovenskem pravosodju nujno potrebne spremembe, brez katerih ni mogoč izhod iz vsesplošne gospodarske in socialne krize.

Vsaka uspešna in stabilna demokracija temelji na odprti družbi, za katero je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin prioritetnega pomena. Politično motiviran proces Patria pa jasno kaže na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin Janeza Janše in njegove družine. Nespoštovanje načel pravne države nas posledično postavlja ob bok državam, ki niso demokratične, ne pa ob bok državam zahodnocivilzacijskega kroga držav, ki bi jim Slovenija morala pripadati. Danes bomo tako opozorili na nujnost obstoja pravne in demokratične države, zato se bomo ob 15.00. uri podali na pohod za človekove pravice in svobodo. Pohod za človekove pravice in svobodo se bo začel pred Vrhovnim sodiščem, nato bomo krenili do Radiotelevizije Slovenije in do Državnega zbora RS ter nazaj pred Vrhovno sodišče. Kot govorci se nam bodo danes pridružili: Zvone Černač, Eva Irgl, Aleš Primc in David Tasić.

Odbor 2014