Prejeli smo: Stališča SMD in odprto pismo ob primeru Mihe Turšiča

Foto: siol.net.
Foto: siol.net.

Objavljamo stališča Slovenskega muzejskega društva in izjavo Verene V. Perko o primeru gladovne stavke Mihe Turšiča.

Slovensko muzejsko društvo je v zvezi z aktualno problematiko na občnem zboru v Bistri, 9. 10. 2015, sprejelo sledeča stališča:

1. Ostro obsojamo zmanjševanje sredstev za kulturo, ki vodi v uničevanje kulturne dediščine in kar po nedavni vseevropski Namurski deklaraciji zločin proti človeštvu.

2. Obsojamo vsako svojevoljno obliko spreminjanja statusa slovenskih muzejev brez konsenza s strokovnimi službami in mimo strokovnih podlag.

3. Ostro obsojamo dogodke, ki so pripeljali našega stanovskega kolega Miha Turšiča do skrajnega ukrepa gladovne stavke ter neodzivnost in brezčutnost ministrice za kulturo RS, ki se je kot legalna predstavnica vseh Slovencev dolžna odzvati in razrešiti nastalo situacijo.

Bistra, 9. 10. 2015
Slovensko muzejsko društvo

Odprto pismo slovenski kulturni javnosti

Nastanek slovenske države dolgujemo kulturnikom in slovenski kulturi. Kulturna dediščina predstavlja ne le materialni vidik naše preteklosti, temveč je predvsem temelj narodove identitete, duhovnosti, ustvarjalnosti, razvoja in gospodarstva, ki je nismo dolžni ohranjati zgolj zaradi nas samih, temveč tudi zato, ker hkrati pripada vsemu človeštvu. Na nedavnem ministerialu v Namurju, kamor so bili vabljeni vsi kulturni ministri vseh evropskih dežel, tudi tistih, ki niso članice evropske skupnosti, je bila izoblikovana deklaracija o kulturni dediščini. V njej je bilo namerno uničevanje kulturne dediščine obsojeno kot zločin proti človeštvu. K namernemu uničevanju pa ne sodijo zgolj vojna rušenja, temveč tudi zanemarjanje, k čemur vodijo radikalna zmanjševanja sredstev za kulturno dediščino. Sredi septembra, domala istočasno, kot je prišlo na dan, da naša Vlada še dodatno reže sredstva za kulturo, je Evropski parlament poslal v svet Resolucijo, v kateri razglaša, da je kulturna dediščina temelj evropskosti in je vlaganje v njeno ohranjanje in varovanje investicija v razvoj in prihodnost in ni strošek. Resolucija poziva k implementaciji kulturne dediščine v vse resorje. Hkrati razglaša 2018 za leto kulturne dediščine in poziva k splošni čuječnosti na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Le malo kasneje se je Miha Turšič , v.d. direktorja KSEVT-a, odločil za gladovno stavko. KSEVT je edinstvena, mednarodno priznana kulturna ustanova, ki je prva v Sloveniji povezala znanost, tehniko, kulturo in umetnost z ohranjanjem izjemne kulturne dediščine. KSEVT je tudi uspel pripeljati v od Boga pozabljeno Vitanje obiskovalce in vzbuditi zanimanje za Slovenijo po širnem svetu. Bil je nagrajen za izvirnost in povezovanje na področju interpretacije kulturne dediščine z Valvasorjevim priznanjem, najvišjim priznanjem za muzejske dosežke v Sloveniji. Bila sem predsednica komisije, ki je podelila priznanje in še vedno stojim za utemeljitvijo, ki smo jo ob podelitvi posredovali v javnost. Trdim tudi, da ljudje, ki v izjavah za javnost omalovažujejo pomen KSEVTa ne vedo kaj prida o pomenu muzejev v sodobni družbi in ne razumejo veliko o kulturni dediščini – ali pač pospešujejo njeno uničevanje.

Razmere so prignale Miha Turšiča do skrajne odločitve. Ne sprašujmo se, kakšno je ozadje. Ni več časa za to! Podprimo mladega človeka, ki je zastavil svoje življenje.

Ministrico za kulturo pozivam, da se odzove sočutno in odgovorno in nemudoma najde primerno rešitev.

Verena Perko, Kamnik