Prejeli smo: Reševanje krize in spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Foto: Jože Šenk.
Foto: Jože Šenk.

Pred razpravo o predlogih Združene levice za spremembo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kot državljanka Republike Slovenije odločno nasprotujem vsebinski spremembi pojmov »družina« in »zakonska zveza«.

Priznam, da ne sledim veliko javnim medijem, toda nisem zasledila podatka, da bo že v torek, 10.2.2015 ob 14. uri prva in edina, vsaj delno javna razprava na to temo na matičnem odboru v Državnem zboru. Ker se »zadeva« pripravlja precej »na tiho« in glede na to, da je predlagan močno skrajšan postopek, ki predvideva sprejem popravkov zakona že v začetku marca, bi predpostavljala, da gre za urgentno zadevo. Zakaj o tem ne bi bilo dobro povprašati javnosti, ki se je o teh vprašanjih že kdaj izrekala (nazadnje: referendum 2012), ne vem. In zakaj »volja ljudstva« nima nobene teže, mi ni jasno (kaj že pomeni »demokracija«?).

Prepričana sem, da izenačevanje pomena skupnosti, ki že v osnovi (naravne predispozicije) ne morejo biti enake, ni smiselno, prav tako kot ne obravnava v istem zakonu. Narod, ki mu je mar svojega obstoja, bo vsaj podpiral (če že ne privilegiral) skupnost, ki ta obstoj omogoča. Tako pa se – paradoksno – naravne skupnosti moškega, ženske in njunih otrok pogosto znajdejo v podrejenem in obrambnem položaju.

V kolikor je zakonsko področje za skupnosti istospolnih pomanjkljivo na področju dedovanja (o čemer se je izreklo Ustavno sodišče), naj se to uredi in dopolni v ustreznem zakonu. Nikakor pa ni Ustavno sodišče odločilo, da je potrebno povsem izenačiti vse skupnosti.

Prav tako nasprotujem uveljavljanju »teorije spola«, to je zgolj ena izmed »teorij« ali hipotez, ne pa znanstveno preverljivih dejstev. Predlagam, da (do drugačnih odkritij) ostajamo na ravni naravnih, bioloških danosti, ki so del nas in nas oblikujejo od spočetja dalje.

Nenazadnje pa sem od nove sestave parlamenta v teh kriznih časih pričakovala usmerjenost k reševanju krize. Težko me boste prepričali, da so predlogi Združene liste za spremembe na »družinskem področju« korak v to smer.

Martina Krečič, Vipava

Priloga: norveški dokumentarni film (s podnapisi) – kako trdna je teorija spola.

Pripis uredništva: javno pismo je bilo naslovljeno na poslance Državnega zbora.