Prejeli smo: Posvet TIGR in njegov pomen za današnji čas

tigrPosvet TIGR in njegov pomen za današnji čas bo v ponedeljek, 11.05.2015, ob 10 uri v dvorani Državnega sveta RS. Vstop je prost, z osebnim dokumentom.

Ob 70 letnici konca 2. svetovne vojne je čas tudi za spomin na TIGR na državnem nivoju, saj je prav TIGR avtentični in resnični začetnik upora proti okupatorju.

13. maja 1941 je prišlo na Mali gori pri Ribnici do prvega oboroženega spopada tigrovcev z okupatorjem na slovenskih tleh. V spopadu je padel Danilo Zelen, član ožjega vodstva TIGR-a in njegov vojaški poveljnik.

Organizacija TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka) je bila antifašistično domoljubno gibanje, ki se je razvilo v 20-letih prejšnjega stoletja na Primorskem, takrat pod Italijo. Gibanje je združevalo slovenske rodoljube, ne glede na politično in versko prepričanje, brez izključevanja, v boju za pravice in svoboščine Slovencev pod fašističnim totalitarizmom. Gibanje je bilo dobro organizirano in oboroženo in se je kot tako lahko hitro odzvalo že na samem začetku tuje okupacije Slovenije 1941 leta in se vključilo v skupen narodno osvobodilni boj. Organizacija TIGR, člani in somišljeniki, je bila celotno obdobje od 1927 – 1945 zgled pluralnega sodelovanja v antifašističnem in narodnoosvobodilnem boju.

13. maj, dan prvega oboroženega spopada Slovencev – tigrovcev z okupatorjem, predstavlja simbol začetka množične vstaje Slovencev proti okupatorju, za današnji čas pa pomeni zgled sodelovanja, brez pogojevanja in izključevanja kogarkoli. Je primer demokratičnega sodelovanja v pluralni družbi pri soustvarjanju skupne sedanjosti in prihodnosti.

Prispevki:

1. Vili Kovačič, civilnodružbeni aktivist in publicist,
Predsednik civilne pobude Gibanje 13. maj:
POMEN IN ZGLED TIGR-A ZA DANAŠNJI ČAS
2 . dr. Branko Marušič, zgodovinar / društvo TIGR
ZAZNAMKI O TIGR-U
3. Borut Rutar, samostojni kulturni delavec, pisatelj
RAZVOJ SLOVENSKEGA ANTIFAŠIZMA OD 1922 DO 1945
4. dr. Miroslava Cencič, raziskovalka zgodovine Primorske
POTEPTANI IDEALI TIGR-OVCEV IN VSEH PRIMORSKIH RODOLJUBOV
5. dr. Rudi Kocjančič, prof. ustavnega prava
SVOBODA ZDRUŽEVANJA IN ORGANIZACIJA TIGR
6. Andrej Magajna, predsednik Krščanskih socialistov Slovenije
KORENINE HEGEMONIZMA ZNOTRAJ NARODNO OSVOBODILNIH FRONT
7. Žiga Šorli, Koordinator Foruma za novo levico:
»DOLOMITSKA IZJAVA« IN POLITIČNO PODREJANJE SOPOTNIKOV
8. mag. Renato Podberšič, magister zgodovinskih znanosti
REVOLUCIONARNO NASILJE NAD TIGROM
9. Majda Metličar, civilna javnost
TOTALITARIZMI IN SLOVENSKO BOLEČINSKO JEDRO
10. Iva Pavlin Žurman, civilna javnost
O PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Moderator: Andrej Magajna, delegat prve večstrankarske skupščine (1990) in poslanec DZ v mandatu 2008 – 2011; predsednik Koordinacije neparlamentarnih strank in stranke KSS; glavni tajnik Gibanja 13 maj.