Prejeli smo: Poslanci, ne sprejmite Zakona o dostojnem pokopu s figo v žepu, omogočite spravo

Kočevski Rog sveceDa zgodovino pišejo zmagovalci je floskula, ker velja za diktature in avtoritarne režime v preteklosti, ko še ni bila dosežena liberalna oblika demokracije in informacijska pluralnost. Demokracija in pluralnost zagotavljata svobodo in enakost za vse: od strahu, od pomanjkanja, za govor in za vero – prepričanje (Roosevelt: Poslanica kongresu 6.1.1941). O usodi ljudi tako ne odločajo posamezniki ali partije – »klike«, ampak je regulirana s parlamentarno sprejetimi zakoni in konvencijami, ki določajo, da nihče mimo zakona ne sme in ne more vzeti drugemu pravico do življenja, osebnega dostojanstva, odločanja in posredovanja javnosti svojega videnja stanja. Kdor ravna v nasprotju z zapisanimi načeli demokracije svobode in enakosti, ravna zločinsko. Danes se razkriva, da so v zgodovini polpretekle dobe našega naroda (Slovenije) komunisti po navodilih Kominterne in moskovske oblasti do svojih sonarodnjakov ravnali zločinsko, torej v nasprotju z načeli mednarodnega vojnega prava.

Zakaj razmišljam v smislu zgornjega zapisa? Zato, ker po osamosvojitvi vendarle postopno prodira med ljudi zavest, da trditve oblastnikov prejšnjega totalitarnega režima o »herojski« vlogi partizanov, ki so jih vodili komunisti v času druge svetovne vojne, ni herojska ampak zločinska, bratomorna. Dolga desetletja zamolčani grobovi pomorjenih nasprotnikov, strah pričevalcev povedati resnico, konspirativno informiranje komunistov, prepovedi seznanjanja z emigrantsko literaturo, uničenje arhivskega gradiva o grozodejstvih in nosilcih, »nevedenje« nosilcev in ukazovalcev zločinov ob zaslišanjih… se po osamosvojitvi vendarle razkrivajo. Tiskajo se knjige, ponatisi prepovedanih pričevanj in knjig, evidentirajo grobišča, postavljajo spominske table in znamenja, ustanavljajo se komisije za »spravo«…, kar vse vodi po osamosvojitvi Slovenije do postopne demokratizacije družbe.

Prav zaradi že doseženega, ne smemo dovoliti, »starim« silam in novim anarhističnim strankam, ki obujajo pretekle in propadle »vrednote« socializma, da onemogočijo sprejetje zakona o pietetnem pokopu žrtev komunizma z zamolčanjem navedbe zločinskosti na znamenjih grobov. Bili so pobiti, mučeni, ponižani, zamolčani s strani »zmagovalcev«, ki so pisali krivično zgodovino in ravnali v nasprotju s civilizacijskimi normami takratnega časa, ko so svoboda posameznika, enakost, pravica do odločanja in govora, v velikem delu razvitega sveta že bili demokratična norma sožitja med državljani in sploh med ljudmi.

Dokler se nedvoumno ne bo zapisala na grobove in spominska obeležja zločinskost do pobitih, toliko časa bo zame govorjenje o spravi prazna floskula brez resničnega priznanja krivde in obžalovanja tako ene kot druge sprte strani med in po drugi vojni.

Zato pozivam predlagatelje Zakona o dostojnem pokopu, da vztrajajo in zahtevajo sprejem določil, ki bodo nedvoumno opredelili zločinskost nad pobitimi po mednarodnem vojnem pravu – konvencijah, ki so veljale na našem območju v času druge svetovne vojne.

Ta apel sem poslal tudi Državnemu zboru, da ga posreduje poslancem vseh strank.

Ervin Anton Schwarzbartl, Domžale

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.