Prejeli smo: Osnovna šola za 500 otrok v Ruandi

Foto: Slovenska karitas.
Foto: Slovenska karitas.

Na Slovenski karitas smo v juniju 2014 zaključili z izvedbo dvoletnega projekta razvojnega sodelovanja »Zagotovitev trajnih kapacitet za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje za otroke iz revnih družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 60.000 EUR.

Projekt je nastal na podlagi potreb lokalnega prebivalstva v Ruandi. Starši so prosili lokalno partnerico Filles de la Charite iz Kigalija, v okviru katere od leta 2003 deluje vrtec, da bi imela le-ta za njihove otroke tudi osnovno šolo. V Ruandi je namreč premalo javnih šol, učilnice so prenatrpane, z do 100 otroki v enem razredu. Tako se otroci le malo naučijo, ali pa zaradi revščine celo prenehajo hoditi v šolo, ki je v Ruandi plačljiva. Ta novozgrajena šola pa bo omogočila kakovostno izobrazbo najrevnejšim otrokom iz tega območja.

Z gradnjo nove šole je lokalna partnerica iz Kigalija začela v aprilu 2013. Do konca avgusta 2013 je bila sama zgradba šole s 7-imi učilnicami zelo kvalitetno in trdno zgrajena. Po projektu, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, se je nato kupila in namestila kvalitetna strešna kritina ter strop na zgradbo šole. Ministrstvo je financiralo tudi gradnjo zgradbe s 7-ih WC-ji za deklice in učiteljice ter nakup in montažo dveh 10.000 l cistern za zbiranje deževnice s streh šole za potrebe sanitarij. Podprli so tudi nakup šolskega pohištva za opremo 4 učilnic, šolskih tabel za vse učilnice ter učbenikov za prvi in drugi razred OŠ.

Kar daje še posebno vrednost projektu je, da je bilo v vsa dela pri projektu vključenih do 80 lokalnih delavcev iz Kigalija in okolice, ki so tako dobili priložnost za delo in zaslužek. Marsikatera družina teh delavcev, predvsem pomočnikov zidarjev, ki dobijo delo le ob večjih projektih, bi sicer živela v pomanjkanju. Vsa dela pri gradnji šole je spremljala slovenska misijonarka Vesna Hiti, ki deluje v okviru lokalne partnerice že 24 let.

Predstavnica Slovenske karitas se je v maju 2014, v času terenskega obiska v Ruandi, udeležila otvoritve te šole, na kateri so nastopali otroci, ki jo bodo obiskovali. Predstavnik staršev otrok se je v govoru iz srca zahvalil vsem v Sloveniji, ki so pomagali zgraditi to šolo za njihove otroke, ki bodo tako s pridobitvijo dobre izobrazbe lahko imeli lepšo prihodnost. Predstavniki Ministrstva za šolstvo v Ruandi so si že ogledali šolo in 23. maja 2014 izdali delovanje za njeno delovanje. Pouk v novi šoli se bo začel v januarju 2015, ko se v Ruandi začne novo šolsko leto. Osnovna šola v Ruandi ima 6 razredov. V tej šoli bo pouk potekal dvoizmensko, da bo tako šolo lahko obiskovalo več otrok. V enem razredu bo do 42 otrok, tako deklic kot dečkov. Vsak dan bodo prejeli tudi topel obrok.

Celoten projekt, ki je skupaj vreden 350.000 EUR, je poleg Slovenske karitas in Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprlo tudi Misijonsko središče Slovenije in Italijanska Karitas.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.