Prejeli smo: Odgovor na vsebino pobude za zaščito ustavnih pravic žensk

Foto: 40 dni za življenje.
Foto: 40 dni za življenje.

V Zavodu Božji otroci, ki je organizator pobude 40 dni za življenje, odgovarjamo na neupravičene obtožbe in neresnične trditve v pobudi za zaščito ustavnih pravic žensk z dne 15.2.2016.

Namen pobude 40 dni za življenje je zmanjšanje števila splavov na način, ki ne krši nobene človekove pravice, ampak jih upošteva za vse ljudi.

Čudi nas, da v pobudi za zaščito ustavnih pravic žensk niso nikjer omenjeni nerojeni ljudje. Ignoranca nerojenih še ne pomeni, da ne obstajajo.

Zgodnje feministke so bile enotne, da prepoved splava služi za zaščito žensk. V javnosti manj slišana veja feministk zagovarja stališča, da odobravanje splava pomeni nepoznavanje resničnih potreb žensk, da si ženska zasluži vse kaj boljšega kot splav in da nobena sočutna oseba, ki ve za trpljenje po splavu, ne želi, da bi ženska trpela zaradi osebne tragedije splava.

Takšno stališče se ujema s 55.členom Ustave RS, ki ga udeleženci pobude 40 dni za življenje uresničujemo tako, da mirno ozaveščamo o povezavi med srečo staršev in življenjem njihovih otrok ter hkrati nudimo naslove, kamor se mama ali družina v stiski lahko obrne. To pomeni ustvarjanje razmer, da se starši lahko odločajo za rojstva svojih otrok.

Bralec pobude za zaščito ustavnih pravic žensk je zavajan, da 55. člen Ustave RS govori o pravici do splava, kar pa v slovenski Ustavi ni zapisano ne na tem, ne na kateremkoli drugem mestu. Prav tako je zaveden, da pomeni naše sporočanje znanstveno potrjenih dejstev glede nosečnosti kršenje pravice ljudi do izbire in pravice žensk. Naše informiranje je samo nepristransko.

Organizacija Združenih narodov v nobenem zavezujočem dokumentu ne opozarja, da naj bi prepoved umetne prekinitve nosečnosti bila oblika mučenja žensk. Prav tako organizacija Združenih narodov nikoli ni opredelila splava kot človekovo pravico. Takšne interpretacije neosnovano širijo proabortivni lobiji in tako ustvarjajo med nepoznavalci zavezujočih določb organizacije Združenih narodov napačne predstave. Temeljne človekove pravice iz leta 1948 ostajajo nespremenjene.

Trditev, da zaradi nelegalnih splavov umre 50.000 žensk letno, tudi ne drži. Analizi vpliva legalizacije splava v ZDA in v Čilu sta pokazali, da vzrok za upad maternalnih smrti ni legalizacija splava, ampak izboljšave v zdravstvenem in socialnem varstvu.

V pobudi za zaščito ustavnih pravic žensk piše, da navzoči v pobudi 40 dni za življenje izvajamo političen pritisk in izrabljamo verska čustva. Tudi to ne drži. Politični pritisk pomeni postavljanje zakonodaje nad določila Etičnih kodeksov zdravstvenih delavcev. Sporočilo, da obstaja Bog, ki ima vsakega rad in ki daje vedno nove možnosti, je dobro in lepo. Ne razumemo, zakaj naj bi bilo izrabljanje verskih čustev.

Človekove pravice izhajajo iz njegove narave in pobuda 40 dni za življenje je v skladu s človekovo naravo, njegovo telesno, duševno in duhovno celovitostjo.

Več o pobudi na 40dnizazivljenje.com.

Valentina Pikelj
Zavod Božji otroci