Prejeli smo: Ob procesnem zavrženju ustavne pritožbe dr. Noviča

Po prvem branju lahko samo čestitam sodniku Jakliču za uravnoteženo, umirjeno in odlično argumentirano ločeno mnenje. Seveda tudi stališča večinske šesterice niso brez soli, toda pri občutljivem tehtanju vrednot (med učinkovitim varstvom očitno hudo prizadete temeljne pravice do osebne prostosti na eni strani in spoštovanjem zapletenih procesnih pravil, katero sodišče naj o tem najprej odloča, na drugi strani) tudi zame, enako kot za ddr. Jakliča, v tem primeru dileme ne bi smelo biti. Velika zmota pa bi bilo misliti, da so razhajanja med Jakličem in večinsko šesterico tu politično pogojena in na tem zdaj še poglabljati nezaupanje v sodstvo: ta razhajanja so tu izrazito in globoko strokovna. Več o tej zahtevni in zelo zapleteni temi kdaj kasneje.

Matevž Krivic, bivši ustavni sodnik