Prejeli smo: Na obisku prof. dr. John Lennox

Lennox_BannerBritanski profesor dr. John Lennox bo v torek, 29. oktobra 2013, na enodnevnem obisku v Ljubljani.

John Lennox je profesor matematike na Univerzi v Oxfordu. Poleg dosežkov s področja statistike in teorije množic je znan tudi po svoji angažiranosti na področju filozofije znanosti in etike, še posebej pa analize odnosa med znanostjo in verovanjem. S krščanskega stališča zagovarja obliko razumne zasnovanosti vesolja in življenja v njem. Širši javnosti je znan predvsem po svojih odmevnih debatah z oxfordskim biologom Richardom Dawkinsom in publicistom Christopherjem Hitchensom, odmevna pa je tudi njegova diskusija z avstralskim filozofom Petrom Singerjem o sodobnih izzivih bioetike.

Profesor Lennox bo 29. oktobra (Velika dvorana FDV ob 13. uri) na okrogli mizi na temo Ali sodobna znanost vodi k bogu?(Does modern science lead to god?) skupaj s slovenskimi akademiki premišljeval o možnostih vzajemne neizključujočnosti filozofije, vednosti in znanosti na eni strani ter verovanja na drugi ter o možnostih vzajemnega spodbujanja med temi področji človeškega duha brez zdrsa v psevdoznanost. Njegovi slovenski sogovorniki bodo: Igor Emri s Fakultete za strojništvo, Andrej Ule in Marko Uršič s Filozofske fakultete ter izumitelj Andrej Detela z Inštituta Jožef Štefan. Pogovor, ki ga organizirajo društva Nasprotna hemisfera, ZVEŠ in Apokalipsa, bo moderiral Primož Repar.

Zvečer istega dne (29. oktobra ob 19. uri) Društvo ZVEŠ v Cankarjevem domu organizira predavanje prof. Lennoxa z naslovom Higgsov bozon – bog vrzeli? (Higgs boson – god of the gaps?), v katerem bo Lennox celovito krščansko pojmovanje boga primerjal s tistim, ki mu je eksperimentalna potrditev Higgsovega bozona (tako imenovanega »božjega delca«) v Cernovem trkalniku odvzela še nekaj relevantnosti.

V pripravi je tudi slovenski prevod Lennoxove knjige Pogrebnik Boga: Je znanost pokopala Boga?

Društvo ZVEŠ