Prejeli smo: Glas za zaščito življenja in dostojanstva človeka od spočetja dalje

oneofusPrispevajte svoj glas za zaščito življenja in dostojanstva človeka od spočetja dalje.

Sodišče Evropske zveze je s precedenčno sodbo jeseni 2011 v primeru Brüstle človeški zarodek opredelilo kot začetek razvoja človeškega bitja in s tem prepovedalo uporabo le tega v znanstvene raziskave. Sodba je primer prve medvladne sodbe, ki zapoveduje, da mora biti življenje posameznika zaščiteno od spočetja dalje. Sodba hkrati omogoča tudi širšo interpretacijo 1. člena Listine EZ o temeljnih pravicah, kjer piše, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo in ga je potrebno spoštovati in varovati.

Kot je zapisano v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ima vsak pravico do življenja, ki se začne s trenutkom spočetja, do naravne smrti, ter pravico, da mu je priznana pravna osebnost (3. odstavek 16. člena).

Kljub temu je od leta 2011 Evropska zveza za sofinanciranje raziskav na človeških zarodkih porabila že 24 milijonov evrov.

S svojim podpisom lahko pripomorete, da zavarujemo človeško dostojanstvo, politiko, ki ne varuje življenja, izločimo iz proračuna EZ.

Namen pobude »Eden iz med nas« je, da se vzpostavi konkreten etični standard, ki bo varoval človeško življenje in dostojanstvo od spočetja dalje. Preko pobude pozivamo k prenehanju financiranja dejavnosti, ki vodijo v uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja. »Eden izmed nas« je ena izmed prvih pobud, registriranih v Evropski zvezi.

S to iniciativo želimo doseči spremembo finančne uredbe Evropske zveze, ki določa porabo proračuna EZ.

Z ožjo skupino evropskih poslancev smo peticijo vložili maja 2012. Osebno se zavzemam za širjenje peticije med ljudi in vas naprošam, da po svojih močeh prispevate k temu, da skupaj dosežemo čim večjo podporo, tudi v Sloveniji. Le s skupnim delom lahko dosežemo, da bomo pojem človeškega dostojanstva kot vrednoto Evropske Zveze še dodatno okrepili in omogočili vsakemu posamezniku polnejše uživanje te pravice. Prosil bi vas, da povezavo http://www.oneofus.eu/ do elektronskega sistema nabora podpisov širite naprej.

Rad bi vas opozoril še na dejstvo, da civilna pobuda velja za uspešno le v primeru, če vse države članice skupaj zberemo milijon podpisov. Nabor podpisov se zaključi 1. novembra 2013. Čeprav smo po Evropi dosegli že več kot milijon podpisov, v Sloveniji manjka še nekaj podpisov, da bi dosegli minimalni cilj 6000 podpisov.

Hvala za pomoč in podporo,

Lojze Peterle