Predlagane referendumske spremembe norčevanje iz 40.000 ljudi

referendumPREJELI SMO. Izjava za javnost.

Po predlaganih referendumskih spremembah bi večina v Državnem zboru, ki sprejme zakon, lahko zavrnila razpis referenduma o tem istem zakonu. Ta večina bi bila pri odločanju o dopustnosti referenduma v konfliktu interesov, saj je svojo voljo in s tem pristranskost glede zakona že nedvomno izrazila ob njegovem sprejemanju. To je podobno, kot če bi sodnik sodil o sporu s svojim sosedom. Lahko sicer sodnik in še kdo misli, da bi bil pri odločanju nepristranski, vendar je za to zelo majhna verjetnost, zato sodniki ne sodijo v sporih, v katere so sami vpleteni.

Po sedanji ureditvi lahko o prepovedi referenduma odloča le Ustavno sodišče, kar je smiselno in pravično, saj se predpostavlja, da je v sporu med Državnim zborom in predlagatelji referenduma Ustavno sodišče neodvisna tretja stran.

Zelo problematično v predlaganih spremembah je tudi, da bi Državni zbor zavrnil zahtevo za razpis referenduma, potem ko je 40.000 podpisov že zbranih. To pomeni, da bi najprej predsednik Državnega zbora v imenu Državnega zbora na podlagi 2.500 podpisov dovolil zbiranje podpisov, potem pa bi Državni zbor lahko zavrnil zahtevo 40.000 ljudi za razpis tega istega referenduma. Isti državni organ oz. njegov
predstavnik, pod vse odločitve bi bila podpisana ena in ista oseba, bi lahko o vsebinsko isti stvari odločal dvakrat, pa vsakič drugače. Tega ni mogoče razumeti drugače kot norčevanje iz 40.000 ljudi. Pobudniki referenduma bi namreč vlagali izjemne napore in stroške v zbiranje 40.000 podpisov, kljub temu da bi se že na začetku vedelo, da bo Državni zbor referendum zavrnil.

Veliko korektneje bi bilo, da bi se celoten postopek o dopustnosti referenduma vključno s postopkom pred Ustavnim sodiščem izvedel po vložitvi potrebnih 2500 podpisov za začetek referendumske pobude, se pravi pred določitvijo roka za zbiranje 40.000 podpisov.

Vlado in politične stranke prosimo, da spoštujejo volilce in davkoplačevalce ter njihov čas in denar, zato predlagamo, da predloga ustavnih sprememb ne sprejmejo ali pa ga popravijo tako, da do navedenih in drugih zlorab, na katere smo že opozorili, ne bo prihajalo.

Čudi nas, da v času, ki ga je predsednik Državnega zbora določil za javno razpravo o referendumskih spremembah, na nobeni večjih televizij ni potekalo niti eno soočenje na to temo, čeprav gre za radikalne posege v demokratični sistem in eno najpomembnejših odločitev v naši zgodovini. Zato predlagamo, da vsaj ena velika televizijska hiša pred sprejemanjem referendumskih sprememb v Državnem zboru pripravi soočenje zagovornikov in nasprotnikov. Prepričani smo, da bi državljanke in državljani v takem soočenju lahko dobili celostno sliko o teži negativnih posledic predlaganih sprememb.

Aleš Primc
vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok