Poziv k preložitvi odločanja o spremembi Ustave

PREJELI SMO.

Spoštovani,

v Slovenski ljudski stranki obžalujemo odločitev vladne koalicije, ki je s svojo večino v Državnem zboru RS v petek, 26. 4. 2013, sklicala 34. izredno sejo DZ RS o Predlogu Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike, ne da bi se o terminu sklica izredne seje na to temo, še posebej pa ne s predhodnim pogovorom z vsemi parlamentarnimi strankami pogovorili o vsebinskih vprašanjih posameznih členov Ustave RS, ki so vezane na referendumsko ureditev ter preverili in poiskali široko politično in družbeno soglasje o dani tematiki na osnovi predhodne širše javne razprave, za katero sta se v zadnjem času odločno zavzeli civilna družba in stroka.

Prepričan sem, da se v celotni trenutni parlamentarni politiki strinjamo, da je vsakršno spreminjanje Ustave RS občutljivo vprašanje, pa najsi gre za referendumsko ureditev ali vpis fiskalnega pravila. Če smo se o vpisu fiskalnega pravila v času nove aktualne Vlade RS vsaj enkrat že pogovarjali za isto mizo vsi predsedniki oz. predsednice parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin, pa žal tega še nismo storili na temo sprememb ustavne ureditve glede referendumske tematike. Iskreno sem pričakoval, da bomo priložnost za temo sprememb Ustave RS na temo referendumov končno le imeli na 2. srečanju vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin pri predsednici vlade, a žal do njega še ni prišlo, oziroma je le ta sklican na predvečer omenjene izredne seje Državnega zbora RS. To dejstvo pa kaže, da se pravzaprav vnaprej požvižgate, če temu lahko tako rečem, na rezultat sestanka parlamentarnih strank pri predsednici vlade v nedeljo, 5. 5. 2013, ob 18. uri, saj ste vnaprej – ne glede na negotovost, kakšen bo sklep tega srečanja, sklicali sejo o odločanju o ustavnih spremembah o referendumski ureditvi. Nihče ni prerok, da bi vedel, ali se bomo ali ne bomo prihodnjo nedeljo tudi o tem kaj dogovorili. Zato vaše ravnanje v SLS žal lahko razumemo le kot popoln ignorantski odnos do parlamentarnih strank opozicije, sklicani nedeljski sestanek pa zgolj kot ustvarjanje vtisa za javnost, da se z opozicijo pogovarjate, brez vsakršne namere, da bi se z njo tudi kaj dogovorili. Pogovor in dogovor očitno ni vaš cilj, kot pa je vaš cilj očitno le ustvarjanje vtisa o dialogu.

Ker pa moj namen ni polemiziranje o vtisih in ciljih, ki to niso, vam pišem zato, da opozorim na ločnico med spreminjanjem Ustave RS z vpisom fiskalnega pravila vanjo in s spremembami členov, vezanih na referendumsko ureditev. Opozarjam na dejstvo, da fiskalno pravilo, zapisano v Ustavi RS, ne bo v ničemer zmanjšalo demokratičnosti slovenske družbe in neposrednega ljudskega odločanja, bo pa zmanjšalo manevrski prostor za brezglavo trošenje davkoplačevalskega denarja in vsaj na ravni ustavne norme omejilo politiko pri poglabljanju javnega dolga oz. jo zavezalo k stabiliziranju javnih financ. V nasprotju s fiskalnim pravilom pa ustavne spremembe referendumske ureditve neposredno posegajo v demokratičnost odločanja ljudi, zato je občutljivost enih in drugih ustavnih sprememb seveda povsem različna.

Vaša neizmerna naglica za sklic izredne seje DZ RS na temo ustavnih sprememb na področju referendumske ureditve, brez predhodnega dialoga parlamentarnih strank o tem in celo brez širše javne razprave s civilno družbo ter stroko, ki tako razpravo zahtevata – predsednik DZ RS Janko Veber pa je celo javno obljubil, da jo bo zagotovil – nas v SLS preseneča in utrjuje v spoznanju, da v vladni koaliciji zavračate širše poglobljeni argumentirani strokovno-politični dialog in dialog s civilno družbo o tako pomembni ustavni pravici, kot je pravica ljudi do neposrednega demokratičnega odločanja na referendumu.

Zato vas, spoštovana predsednica Vlade RS mag. Bratušek, pozivam, da v skladu z vašimi obljubami, da boste na Vladi RS vodili dialog s civilno družbo o ključnih vprašanjih države in družbe, ter spoštovani predsednik Državnega zbora RS g. Veber, v skladu z vašo obljubo, da boste omogočili 60 dnevno javno razpravo o vprašanju spreminjanja Ustave RS glede referenduma – dano besedo držite in izpolnite. Pozivam vas, predsednik DZ RS g. Veber, da odložite 34. izredno sejo DZ RS na dano tematiko do zaključka 60 dnevne javne razprave, vas spoštovana mag. Bratušek pa, da v procesu javne razprave v največji meri vključite civilno družbo, ki je že javno izkazala interes, da se v to razpravo vključi.

V SLS ne spreminjamo stališč, povezanih z vprašanjem posodobitve referendumske ureditve, ker pa gre pri referendumu za eno temeljnih demokratičnih pravic ljudi in možnost neposrednega odločanja državljank in državljanov, želimo pred odločanjem o teh ustavnih spremembam prisluhniti argumentom, predlogom in kritikam, ki jih želita v javni razpravi podati civilna družba in stroka. Ne pozabimo, država smo ljudje, in referendumi, čeprav v preteklosti žal mnogokrat zlorabljeni, so temeljni demokratični institut neposrednega ljudskega odločanja.

Spoštovani,
predsednica vlade in predsedujoča do volilnega kongresa PS mag. Bratušek,
predsednik DZ RS g. Veber,
predsednik SD dr. Igor Lukšič,
predsednik Desus g. Erjavec,
predsednik DL g. dr. Virant,

prepričan sem, da je ta trenutek izjemno pomemben čas, ko slovenska politika mora izkazati zrelost in modrost ter ločiti med prednostnimi nalogami države, četudi imamo kdaj različne ocene o tem, kaj je prednostno.

V SLS smo prepričani, da je nujno treba najprej rešiti javne finance na način, da pokažemo sebi in mednarodnim trgom, da bomo svoje državno-finančne izzive zmogli reševati sami, za kar pa bo lahko prvi resni signal ravno vpis fiskalnega pravila v Ustavo RS in za ljudi neposredno povsem nebolečega ukrepa. Hkrati pa smo dolžni bolje prisluhniti ljudem tam, kjer bi spremembe Ustave RS imele učinke na neposredno demokracijo, zato vas še enkrat iskreno pozivam, da svojo večinsko parlamentarno politično moč, ki jo v koaliciji premorete v tem trenutku, ne zlorabite proti ljudem, ampak jo uporabite za ljudi – tako, da držite dano besedo in omogočite 60 dnevno javno razpravo o Predlogu Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike, do tedaj pa odložite za ta predlog ustavnega zakona izredno sejo Državnega zbora RS, sklicano za ponedeljek, 6. maja 2013.
Sporočam, da bomo v Slovenski ljudski stranki po nedeljskem političnem vrhu pri predsednici vlade, kjer poleg fiskalnega pravila pričakujemo tudi pogovor o spremembah referendumske ureditve, sklepe političnega vrha ter referendumsko tematiko obravnavali ter o tem odločali na izredni seji Glavnega odbora SLS, in sicer v ponedeljek, 6. maja, v popoldanskih urah. Sklepi Glavnega odbora SLS pa bodo nadaljnja podlaga za odločanje poslancev SLS o predmetnih ustavnih spremembah.

Za vašo modrost in razum, ki bo v prid slovenski demokraciji v procesu sprejemanja pomembnih odločitev, vezanih na ljudsko voljo, ter hitri odgovor, najkasneje do petka, 3. maja 2013, se vam vnaprej zahvaljujem.

Ljudski pozdrav,
Franc Bogovič,
predsednik Slovenske ljudske stranke