Podžupan Ljubljane Janez Koželj ravnal koruptivno

Pred časom je Denis Sarkić, ko je bil še novinar na Vest.si posnel video, ki nazorno prikazuje kako podžupan mesta Ljubljane, Janez Koželj pokliče mestne redarje, ki mu odstranijo lisice.

Redar se je po klicu kmalu pojavil, takoj strgal “Obvestilo redarstva” s prednjega vetrobrana, prišli so mojstri in nemudoma odstranili lisice. Vse to v nekaj minutah.

Sedaj je tako imenovana Kosova komisija (Komisija za preprečevanje korupcije) ugotovila, da gre za koruptivno dejanje.

Iz načelnega mnenja št. 218 Komisije za preprečevanje korupcije :

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po telefonskem posredovanju občinskega funkcionarja vrne na kraj prekrška in spremeni obvestilo, na podlagi katerega bi sicer funkcionar prejel plačilni nalog, v opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1) ter v nasprotju z odlokom in odredbo brez plačila stroškov odredi odstranitev lisic, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in pridobitev koristiti funkcionarju občine, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev:

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v mesecu februarju 2010 prejela dve identični prijavi o sumu korupcije glede ravnanja enega od funkcionarjev občine, ker naj bi v funkciji, ki jo opravlja, izrabil svoj položaj in se tako izognil plačilu izrečene kazni za prekršek. Samo dejanje je bilo posneto in objavljeno na svetovnem spletu. Komisija je prijavi sprejela v obravnavo in zaprosila redarstvo za ustrezno dokumentacijo in pojasnilo. Na podlagi zbranega gradiva se je Komisija do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je navedeno v izreku načelnega mnenja.

Preberite mnenje do konca.

Ali si lahko taka dejanja privoščimo tudi drugi prebivalci Ljubljane?

Vir: YouTube