Pionir sodobnega evropskega alpinizma

Duhovnik in kanonik, slovenski pesnik in planinec, publicist, pedagog in humanist VALENTIN STANIČ je prvi pravi slovenski hribolazec. Rodil se je 12. februarja 1774 v Bodrežu blizu Kanala na Goriškem. Veselja do alpinizma se je navzel med študijem bogoslovja v Salzburgu. Tako se je Stanič že leta 1800 s skupino planincev salzburške knezoškofijske odprave povzpel na Grossglockner, kar je bil izreden dosežek. V slovenskih Alpah se po vrhunskem hribolazcu Valentinu Staniču imenujeta zavetišče pod vrhom Triglava in planinska koča vrh Pekla nad triglavsko dolino Kot.

Foto: Wikipedia