Pahorjev dilentatizem: 8 milijard dodatnega dolga

Stanislav Kovač v Financah: Od konca leta 2008 do prvega četrtletja 2011 se je povečal z 8,2 na kar 16,4 milijarde evrov ali skupaj kar za 8,2 milijarde evrov. Izraženo relativno glede na velikost ustvarjenega BDP, se je v obdobju Pahorjeve vlade javni dolg države prav tako podvojil, z 21,9 na 45,2 odstotka BDP.

Javni dolg države se je v času Janševe vlade (obdobje 2004-2008) povečal s 7,3 na 8,2 milijarde evrov (skupaj za 0,9 milijarde evrov), kar seveda še zdaleč ni bila podvojitev javnega dolga države, kot je januarja 2008 neresnično trdil prvak SD Pahor.

Padli Pahor se je pokazal za ekonomskega diletanta, ki ne loči niti med javnim in zunanjim dolgom države. Po prevzemu oblasti je zgolj v dveh letih in pol vladanja slovensko državo zadolžil do grla za dodatnih osem milijard evrov in izničil vse primerjalne prednosti, ki jih je imela Slovenija kot malo zadolžena država pred začetkom finančne krize jeseni 2008.

Preberite celoten članek.

Vir: Finance