Življenje in izrazi travmiranega sveta

Ena od ključnih značilnost življenja v današnji slovenski državi je ta, da živimo sredi travmiranega okolja in med travmiranimi ljudmi, česar se do danes še nismo v celoti zavedli. Lotili so se ga nekateri psihologi v preteklosti, ko so ugotavljali, da smo družba brez očetov, da se utapljamo v alkoholu, da smo bolestno zavistni sosedom in da smo narod z visoko samomorilnostjo.