Totalitarni obrazci v družbi obstajajo in se celo krepijo

Politizacija špecerije, drugič

Da ne bi prizadel čustev ljudi, je Lidl odradiral križe iz fotografij cerkva, ki so bile na njihovih izdelkih. Zakaj, nikoli niso dobro pojasnili. Skratka, ko gre za krščanske križe smo bili priča izjemni tankočutnosti … Beri dalje

Upor tabujem titoizma I

Koroški rojak Avguštim Malle je v polemiki, ko skuša opravičevati titoistično izvensodno pobijanje civilistov in vojnih ujetnikov, čutil potrebno, da mi podtakne, da naj bi v titoizmu »preverjal marksistično verostojnost zgodovinarjev« (Spoštovanja vredno, pa vendar … Beri dalje

Deček s Sotle gre na volitve

Omenjati Tita in volitve v enem stavku je pravzaprav protislovno. Stari maršal je dal jasno vedeti, da volitev ne mara in jih je svojim “bratskim narodom” vsaj napol zares privoščil samo enkrat, čeprav se ni … Beri dalje

Cesta Johna Lennona ali Lojzeta Slaka

Tomaž Štih Libertarec predlaga županu Zoranu Jankoviču, da po razveljavitvi mestnega odloka o poimenovanju Titove ceste le to poimenuje po Johnu Lennonu ali Lojzetu Slaku.

Ustavno sodišče razveljavilo odlok o poimenovanju Titove ceste

Ustavno sodišče je danes objavilo tiskovno sporočilo v katerem pojasnjuje, da je na svoji seji 26.9.2011 razveljavilo odlok Mestne občine Ljubljana, o poimenovanju Titove ceste. Odlok je bil sprejet v mestnem svetu na pobudo pokojnega Petra Božiča z Liste Zorana Jankoviča.

Sodišče v pojasnilu navaja da je  “poimenovanje ceste z imenom “Titova cesta”  v neskladju z ustavnim načelom spoštovanja človekovega dostojanstva iz 1. člena Ustave Republike Slovenije. Načelo demokratičnosti po svoji vsebini in pomenu presega opredelitev državne ureditve kot zgolj formalne demokracije, temveč vsebinsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje organov oblasti pravno omejeno z ustavnimi načeli ter s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Protiustavnost predpisa ali drugega oblastnega ravnanja, ki ima simbolni pomen, zato nastopi takrat, kadar ta simbol z avtoriteto oblasti izraža vrednote, ki so v celoti nezdružljive s temeljnimi ustavnimi vrednotami. Načelo spoštovanja človekovega dostojanstva je temeljna ustavna vrednota. Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito dosmrtni predsednik nekdanje SFRJ, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Ponovno uvedbo ulice, poimenovane po Josipu Brozu Titu kot simbolu jugoslovanskega komunističnega režima, je zato mogoče objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu.”

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno in s tem ugodilo pobudi, ki jo je na sodišče v imenu Lidije Drobnič, podmladka NSi Mlade Slovenije in drugih vložil odvetnik Radovan Cerjak.

Celotno tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča in ločena mnenja lahko preberete tukaj.

Beri dalje

Frankl: Odločno proti Pahorju

Iz dneva v dan padamo globlje v brezno socialističnega samoupravljanja. Smer razvoja je jasna, navzdol, ne moremo se odlepiti s kriznega dna. Če bomo želeli bolje živeti, bomo morali temeljito obračunati s slovenskim retrogradnim miselnim … Beri dalje