Foto: STA. Slika je simbolična.

Odločba arbitraže in Ustava RS

Foto: STA. Slika je simbolična.
Foto: STA. Slika je simbolična.

Razsodbo arbitražnega sodišča je potrebno notranje pravno uresničiti ustavno skladno, to je na način kot se spreminja Ustava, z ustavnim zakonom. Če seveda jemljemo Ustavo in odločbe Ustavnega sodišča resno.

Beri dalje

Leto obletnic – leto spomina ali opomina

Obletnice bodo kmalu mimo in s tem tudi spomin na tisti prelomni čas. Ostaja pa opomin, da nas čaka še veliko dela, saj smo skrenili s poti, ki smo jo začrtali v Temeljni ustavni listini in v Ustavi. K udejanjanju načel Temeljne ustavne listine in Ustave smo poklicani vsi. Če bomo njihovo udejanjanje prepustili »drugim«, »mi« pa bomo čakali, kaj bodo storili, bomo na koncu razočarani.

Za lustracijo ni nikoli prepozno

Republika Slovenija mora izpolniti svojo primarno zavezo iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL), da bo zagotovila varstvo človekovih pravic. Pri tem sicer lustracije kot pravni pojem izrecno ne omenja, vendar je mogoče glede na samo besedilo preambule in vsebine TUL skleniti, da je tudi izvedba lustracije ustavna zaveza bodoče države. Zakaj?