Razlike v dohodkih in gospodarski razvoj

Objektivne okoliščine na Slovenskem kažejo na močno prerazdeljevanje in izenačevanje dohodkov, ki ga izvaja država. Podjetja navzlic temu še zmeraj imajo stik razvojnim korakom najbolj razvitih držav. Gospodarstvo peša in počasi izgublja delovna mesta, ki jih ne zmore nadomestiti.