Eden od spominskih napisov v Spominskem parku sv. Urh, ki je bil cilj mazačev. / Vir:

Dežman o premetavanju partizanskih kosti

V tokratnem nadaljevanju ilustriramo tragično stanje na mnogih vojnih grobiščih, na katerih so v skladu s komunističnim ateističnim pokopom (KAP) tako premetali partizanske kosti, da danes za marsikaterega partizana ne vemo, kje je pokopan. V … Beri dalje

M. Stepišnik, Večer: Na bruhanje

Ekscesov, kako si diplomatski parket nekateri predstavljajo kot življenje na veliki nogi, na državne stroške, je bilo že toliko, da bi na ministrstvu za zunanje zadeve že davno morali začeti delati red pri domačijskem poslovanju … Beri dalje

Prejeli smo: Literarni natečaj revije Mladika

Tržaška revija Mladika razpisuje 42. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Natečaj je odprt za vse, ne glede na bivališče. Izid bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, … Beri dalje

Zvestoba vrednotam

Prebiranje knjige o Dušanu Černetu in po njem poimenovanih pobud mi je dalo misliti. V današnjem hitrem svetu, v katerem smo ljudje brezglavo v konstantnem gibanju, bodisi služba, prijatelji, družina itd., vse prepogosto pozabljamo na … Beri dalje

Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952

Delo Nine Lončar, profesorice geografije in zgodovine, danes pa bibliotekarke v Enoti za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice v Mariboru, bo zagotovo pripomoglo k razsvetlitvi dogajanja v coni A STO v prvih letih po sporu z Kominformom. Gre za predelano oziroma dopolnjeno diplomsko delo, ki ga je avtorica opravila na tedanji Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (danes Filozofska fakulteta) pod mentorstvom red. prof. dr. Jerce Vodušek Starič in ob somentorstvu akademika dr. Jožeta Pirjevca leta 2003.
Avtorica je pregledala precej arhivskega gradiva v Arhivu Republike Slovenije, v Narodni in študijski knjižnici v Trstu in v Archivio di Stato v Trstu.