Temelj na zemlji, in ne v nebesih

Med referendumsko kampanjo se je pokazalo, kako različno razumemo in tolmačimo človekove pravice. Vendar v tej zadevi ne preseneča ta pluralnost pogledov, marveč presenečenje nad njo in zanikanje njene legitimnosti. Bi se ljudje sploh tožarili, bi sodišča obstajala in odvetniki služili, če bi bile moralne in pravne zadeve enoznačne in enoumne?