P. Jambrek, Reporter: Človekove pravice po Mohamedu

O 25. obletnici »človekovih pravic« v islamu

Jože Biščak je v 33. številki tednika Reporter z dne 17. avgusta 2015 na strani 23 objavil mnenjski članek o človekovih pravicah v islamu. Članek komentira pred 25. leti sprejeto Deklaracijo o človekovih pravicah v islamu, znano kot Kairska deklaracija. Navedena deklaracija, komentira Biščak, je podrejena šariji, se pravi verskim predpisom islama, skladno z načelom, da so »temeljne pravice in univerzalne svoboščine v islamu del islamske vere«.

Članek želim dopolniti s pogledom na nedavno, 25 in več let staro slovensko zgodovinsko izkušnjo človekovih pravic, podrejenih – ne šariji –, ampak Programu Zveze komunistov Jugoslavije (Program ZKJ), ter zapisanih v Ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije – Ustava SFRJ). Oba pravkar navedena dokumenta sta urejala tudi življenje slovenskega naroda v tej propadli in razpadli državi.

Navajam v povzetku najprej nekaj misli iz Programa ZKJ:

  • »razredno-politično bistvo ljudske oblasti v Jugoslaviji je diktatura proletariata …«
  • »politična oblika ljudske oblasti v Jugoslaviji je sistem socialistične demokracije«
  • »za socialistične sile (je) sistem buržoazne demokracije kot trajni instrument nesprejemljiv tudi tedaj, če bi ga popolnoma obvladale«
  • »komunisti se bodo tudi v bodoče zavzemali za takšen razvoj socialistične demokracije, ki bo človekovi osebnosti zmerom bolj porok za neodvisnost in svobodo … (P)ogoje za svobodo za vse je mogoče ustvariti samo z odpravo svobode za zatiralce oziroma za tiste sile, ki težijo po restavraciji …«

Ustava SFRJ pa je med drugim urejala:

  • »izhajajoč iz zgodovinskega dejstva, da so delavci in kmetje ter napredni ljudje vseh narodov in narodnosti Jugoslavije, združeni v Narodnoosvobodilno fronto s Komunistično partijo na čelu, s svojim bojem v narodnoosvobodilni vojni in socialistični revoluciji zrušili stari razredni red … Zvezna skupščina … sprejema Ustavo SFRJ«
  • »svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, ki jih določa ta ustava, so neločljiv del in izraz socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov … Svoboščine in pravice človeka in občana so omejene … z interesi socialistične družbe«.

Tudi španski diktator Franco je skoval različico demokratske preobleke svojega režima (»organska demokracija«), podobne kostume so si nadevali afriški in drugi diktatorji …

Več lahko preberete na strani tednika Reporter.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.