Beda upravljanja slovenskih podjetij v državni lasti

Republika Slovenija je s svojimi sateliti v tem tednu dokazala, da ne spoštuje mednarodnih standardov korporacijskega upravljanja, dobre prakse, etike, ter se zapira pred znanjem iz tujine. Deluje »tovarišijsko«, pa čeprav največji tuji in domači strokovnjaki opozarjajo, da je takšna poslovna praksa na dolgi rok škodljiva. Kot da je gospodarska kriza, ki je tudi v Sloveniji, predvsem v državnih podjetij, pokazala vso notranjo razkrojenost in ranljivost gospodarskih družb in ni dovolj draga šola za vse nadalje podvige v smislu socialističnega gospodarstva. Ne! Slaba praksa v Sloveniji zopet negativno odmeva.

Skrbniki državne lastnine

Piše: Matej Kovač. Vir: Slovenski čas. Vlada pripravlja spremembe načina upravljanja državnega premoženja. Avtor ugotavlja, da so vse slovenske vlade ob nastopu poskušale reorganizirati način upravljanja z državnim premoženjem, a povečanja vrednosti državnega premoženja do … Beri dalje