Naivna slovenska politika in diplomacija

Dogajanja okoli arbitražnega sporazuma so se na slovenski strani prevesila v popolno burlesko. Nerešeno vprašanje meje s Hrvaško nam tako že od osamosvojitve naprej kot Demoklejev meč visi nad nami. Odprtega vprašanja se v resnici sploh nismo lotili, vsakokratna oblast ga je odrivala na stran, kar nam nakazuje njeno nesposobnost razvozlati ta gordijski vozel.

Prepad med starši in vrtcem/šolo

Obstaja gromozanski prepad med starši in vzgojno izobraževalnimi institucijami. Zid je zgrajen. Težko prehodna meja je postavljena. Nekaj te meje je tudi formalno zarisane, a večina je v glavah – v glavah učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev … Beri dalje

Slovensko sodniško društvo skrbi le za lastne interese

Odziv Slovenskega sodniškega društva ponovno odraža tisto, kar najbolj bremeni slovensko pravosodje. Zatekanje k popolnemu formalizmu, izogibanje pred odgovornostjo, verbalno zaklinjanje k neodvisnosti in nepristranskosti, utemeljeno na nesklepčnosti razlag in argumentacije. To, da se Slovensko … Beri dalje