Slovenija na razpotju – možna smer za razvoj

V tokratnem prispevku osvetljujemo možno smer, ki bi ji veljalo slediti v prihodnje. Ta bi morala temeljiti na ustvarjalnem znanju, zasebni pobudi ter poštenosti in odgovornosti, da bi dohiteli najuspešnejše države. Pri podjetniku se ne moramo omejiti samo na osebno poštenost in pravičnost, ki bi morali biti lastni vsakemu podjetniku. Podjetnik je velikokrat vpet v družbene odnose, kar ga zaveže k še večji odgovornosti.

Slovenci nismo podjeten narod

Avtor: Sašo Ornik. Bloger v zapisu ugotavlja, da bi Slovenci morali bolj upoštevati Dan državnosti. Trdi, da v trgovinah ni spominkov povezanih z  Dnevom državnosti. Tako zapiše, da ” je 25. junij skorajda dan kot … Beri dalje