Stanislav Kovač in Dušan Mramor o zadolževanju

Stanislav Kovač: Od konca leta 2008 do prvega četrtletja 2011 se je javni dolg povečal z 8,2 na kar 16,4 milijarde evrov ali skupaj kar za 8,2 milijarde evrov. Izraženo relativno glede na velikost ustvarjenega BDP, se je v obdobju Pahorjeve vlade javni dolg države prav tako podvojil, z 21,9 na 45,2 odstotka BDP.

Javni dolg države se je v času Janševe vlade (obdobje 2004-2008) povečal s 7,3 na 8,2 milijarde evrov (skupaj za 0,9 milijarde evrov), kar seveda še zdaleč ni bila podvojitev javnega dolga države, kot je januarja 2008 neresnično trdil prvak SD Pahor.

……

Zunanji dolg države je predvsem obveznost slovenske države do tujih vlagateljev, ki kupujejo naše državne obveznice.

Podatki iz grafa o gibanju zunanjega in notranjega dolga državnega sektorja, za katerega je neposredno odgovorna vsakokratna vlada na oblasti, kažejo, da se je zunanji dolg slovenske države v obdobju Janševe vlade 2004-2008 povečal z 2,3 na 3,7 milijarde evrov ali skupaj za 1,4 milijarde evrov.

V obdobju Pahorjeve vlade od konca leta 2008 do 30. aprila 2011 se je zunanji dolg naše države eksplozivno povečal, s 3,7 na celih 10,6 milijarde evrov (skupaj za 6,9 milijarde).

Več: Finance, Osem milijard evrov dolgov je cena Pahorjevega diletantizma

Dušan Mramor: “Ekonomisti smo že prej časa pričakovali in napovedovali znižanje ocene Sloveniji. Povedali smo, da se bo to zgodilo, če ne bomo dosegli potrebnih sprememb. To je posledica napačne ekonomske politike prejšnje (Janševe, op. p.) vlade, ko se je izjemno povečala zadolžitev podjetij in bank v tujini, hkrati pa so se znižali davki in dolgoročno povečali javni izdatki, predvsem v obliki antipokojninske reforme. V času te (Pahorjeve, op. p.) vlade pa se je hitro povečal javni dolg, višina je sicer še obvladljiva, vendar je trend navzgor zelo hiter in izrazit,” je za Delo povedal Dušan Mramor z ljubljanske ekonomske fakultete.

Več: tiskana izdaja sobotne številke Dela, Za padec ocene najbolj “zaslužna” Janša in Pahor