Odprto pismo predsedniku komisije za preprečevanje korupcije

PREJELI SMO.

Spoštovani predsednik, Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) je dne 8. januarja 2013 javno objavila v zadevi citirano zaključno poročilo. Zaradi odmevnosti, hudih posledic za vsakega državljana (predvsem finančnih) in še posebej zaradi poštenosti, zakonitosti in v smislu upravičenega javnega interesa vas sprašujemo:

1. Pojasnite prosim kakšna je razlika med besednimi zvezami “zaključno poročilo” in “načelnim mnenjem”.

2. Zakaj ste uporabili besedi ” ZAKLJUČNO POROČILO”, ko pa to besedno zvezo tako zakon kot poslovnik ne omenjata niti predvidevata, temveč največ kar je je “načelno mnenje”?

3. Kje so podlage v predpisih za uporabo besedne zveze “ZAKLJUČNO POROČILO”?

4. Ali morda z uporabo navedene besedne zveze niste želeli “posebne pozornosti javnosti”, ki je značilna za novinarsko delo?

5. Prosimo za javno razgrnitev predpisanih kompetenc v organizaciji in sistemizaciji KPK in kompetenc, ki jih imate zaposleni. Kompetence: izobrazba, delovne izkušnje, posebne veščine in znanja,…)?

6. Kaj menite ali lahko kot še ne dolgo nazaj kot državni sekretar (politična funkcija) in novinar, ki je bil zelo dosleden v poročanju o enemu od udeležencev v predmetnem postopku pošteno, strokovno, zakonito in neodvisno opravljata svoje delo v KPK?

7. Zakaj pri predmetnem postopku niste naročili nobenega strokovnega ali izvedeniškega mnenja, saj gre za zahtevno strokovno poznavanje prava, financ, davčnih postopkov, nepremičnin,…?

8. Katero metodologijo preračunavanja vrednosti nepremičnin pri enem udeležencev v postopku ste uporabili?

9. Kako ste prišli do številk kot je recimo 210.000 EUR, 2,4 mio EUR, torej prosimo za natančen pregled izračuna teh številk in metodologije izračuna?

10. Zakaj v vašem dokumentu na koncu, strank v postopku niste poučili o njihovi pravici do uporabe pravnega varstva (možnost upravnega spora pred upravnim sodiščem)?

11. Zakaj udeležencem niste vročili osnutka poročila kot veleva Zakon in Poslovnik KPK, če je senat odločil drugače, prosimo za utemeljitev in zapisnik s seje senata?

12. Katere postopke in pred katerimi organi ste na osnovi 45. člena 5. alineje vašega temeljnega zakona in na osnovi vaših ugotovitev sprožili in če niste, zakaj?

13. Zakaj ste v primeru g. Jankoviča ponovno izpostavljali zadeve, ki so že predmet preiskav drugih organov?

14. V letu 2011 je kljub dejstvu, da načelna mnenja ali ugotovitve o konkretnem primeru ne pomenijo odločanja o odgovornosti obravnavane pravne ali fizične osebe, po njihovi izdaji ali na podlagi predlogov in pobud pristojnim organom, utemeljenih z ugotovitvami posameznih preiskav, med ali po zaključku preiskovalnih postopkov komisije prenehalo opravljati delo ali funkcijo več obravnavanih oseb, in sicer ministrica, vodja kabineta predsednika vlade, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, glavni inšpektor za delo, predsednik uprave skupine gospodarskih družb v večinski lasti države, dva direktorja javnih zavodov. Sprašujemo, ali so bila izdana in kje so tukaj “ZAKLJUČNA POROČILA ZA JAVNOST”?

15. Kakšne konkreten predloge, komu in kdaj se podali zaradi popravkov pomanjkljivosti v vašem temeljnem Zakonu?

16. Prosimo pojasnite na osnovi katerih meril, zelo konkretno ste prednostno obravnavali zadevo in jo zaključili 2 dni pred napovedano “2. vseslovensko vstajo” in nekaj dni pred napovedano splošno stavko JU. V naklučje dogodkov ne verjamemo, zato prosimo zelo konkreten odgovor zakaj se to ni zgodilo na primer 2 dni po napovedani “2. vseslovenski vstaji”?

17. Ali podpirate vzpostavitev finančne policije in ali je vaša komisija v primeru finančne policije še potrebna, če da zakaj?

Spoštovani predsednik,

Naša vprašanja temeljijo na primerjavi vašega temeljnega zakona, vašega poslovnika, vašega obdobnega poročila za leti 2011/2012, vašega “zaključnega poročila” in seveda našega strokovnega znanja. Nismo pravniki, smo pa državljani s temeljno pravico do objektivne resnice in pravilne in pravočasne obveščenosti, zato pričakujemo vaš odgovor, ker smo jutri lahko tudi mi na vrsti.

O politični odgovornosti pa je zgovoren prispevek na povezavi, avtorja Matjaža Štuheca in vam ga toplo priporočamo.

Ali menite, da še lahko vi in člani senata opravljate svoje delo?

S spoštovanjem, skupina državljanov za pravičnost in zakonitost, zanjo Franc Pojbič

 

Prilogi.

Prilagamo le dva primera, ki nazorno kažeta na nestrokovno ravnanje komisije

a.) sklicevanje na vrednost nepremičnin po GURS je čisto nepoznavanja področja cenitve nepremičnin ali namerna uporaba reference v škodo stranke v postopku Še več, gre za čisto nerazumevanje osnovnega namena vrednotenja nepremičnin po GURS-u. Sicer pa zelo dobro vemo kakšne in koliko je bilo pritožb na cenitve DURS-a. Tukaj je treba opozoriti, da so to ocenjene pospološene vrednosti nepremičnin, ki bazirajo na metodologiji množičnega vrednostenja in so osnova za obdavčenje, ne odražajo pa zmeraj dejanskega stanja na trgu, sploh pri deviantnih nepremičninah. Eno so namreč modeli množičnega vrednotenja, drugo pa dejankso individualno vrednotenje nepremičnine. Na koncu pa tako ali trenutne razmere na trgu povedo svoje.

b.) Na podlagi članka iz Financ po katerih KPK evidentno zavaja javnost, (pa še Jaka E. (avtor) se je zmotil in podvrednotil realno vrednost denarja za 30%. Skratka, 1,32 mio SIT na dan 1.1.1992 revalorizirano do dne 15.1.2005 po podatkih stat.si….7.443.480 SIT tečaj €/SIT na isti dan 239,7803 SIT/€ ali 31.042,92€. Poleg tege 1,32 mio SIT na dan 1.1.1992 ni nikakor €5.500 kot trdi KPK, temveč 16.750 ECU (ECU je bil takrat virtulana obračunska enota – virtualni €).

Foto: Wikipedia