Odgovor patru Bogdanu Knavsu: Izhajati iz realnih razmer

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je odgovorila na drugo pismo patra Bogdana Knavsa.

Izhajati iz realnih razmer

V Komisiji Pravičnost in mir smo se že konec februarja letos odzvali na pismo p. Bogdana Knavsa in v odzivu predstavili svoja stališča v zvezi s finančnim stanjem v mariborski nadškofiji in zapisali nekatera konkretna dejstva oz. predloge.

Za pričakovanja, ki jih v svojem, tokrat že drugem odprtem pismu javno izraža p. Bogdan Knavs, menimo, da niso naslovljena na pravi naslov, saj je poplačilo upnikov že predmet stečajnega postopka. Slovenska škofovska konferenca, kot samostojna in nepovezana pravna oseba, ni v preteklosti nikoli prevzela kakršnihkoli materialnih obveznosti za poplačilo delničarjev ali upnikov. Kot je znano, so bila v primeru gospodarskih družb Zvon 1 in Zvon 2 vsa vlaganja, tako kot v drugih primerih, izpostavljena neizogibnemu poslovnemu tveganju upnikov in delničarjev in pretiranemu zaupanju bank. Temu se je pridružila finančna in gospodarska kriza, ki je poslovno tveganje izrazito in čezmerno zaostrila.

Čeprav so vsa prizadevanja za premagovanje negativnih finančnih posledic, tako za mariborsko nadškofijo kot tudi za delničarje in upnike, razumljiva, pa je potrebno pri iskanju rešitev izhajati iz realnih razmer. To še posebej velja za ustanovitev t. i. posebnega sklada za poplačilo malih delničarjev. Pravni red v Sloveniji namreč zelo jasno govori, da od dneva uvedbe stečajnega postopka dalje niso več mogoča ločena poplačila posameznih kategorij upnikov in delničarjev. Vse male in ostale delničarje, kot morebitne upnike, je potrebno obravnavati enako, skladno z višino njihovega deleža v naložbi. To pa pomeni, da imajo pred malimi delničarji dejansko prednost banke, ker so največji upniki. Ker gre za absolutno visoke zneske, menimo, da je potrebno razmišljati predvsem o tem, kako bomo mariborski nadškofiji pomagali pri vrnitvi dolgov in v duhu pravičnosti vzpostavili takšno finančno in gospodarsko poslovanje, ki bo skladno predvsem z duhovnim, izobraževalnim, kulturnim in socialnim poslanstvom Cerkve.

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK

Vir: Facebook skupina za podporo patru Bogdanu Knavsu