V slovenski Cerkvi z avgustom kar 76 duhovnikov menja svoje delovno mesto

Z avgustom kar 76 duhovnikov menja svoje mestoZ avgustom kar 76 slovenskih duhovnikov zamenjalo svoje mesto. Eni so se poslovili že julija, saj se zamenjave opravijo glede na medsebojne dogovore duhovnikov. Večina poslovilnih ali uvodnih maš pa se opravi na prvo avgustovsko nedeljo.

Celjska škofija

Msgr. dr. Matjaž ROTER je po dekretu Državnega tajništva Svetega sedeža razrešen službe tajnika Apostolske nunciature v Kolumbiji ter imenovan za tajnika Apostolske nunciature v Kanadi (1.  7.).

Koprska škofija

p.Simon Peter BERLEC OFM je bil razrešen službe gvardijana samostana ter rektorja bazilike na Sveti Gori in na predlog svojega predstojnika razrešen službe kaplana v župniji Solkan in odhaja v Avstralijo.

Mag. Primož ERJAVEC, rektor Malega semenišča Vipava in kaplan v ŠGV, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Idrija in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Dornberk in Prvačina.

Milan KAVČNIK SDB je bil na predlog svojega predstojnika razrešen službe župnika župnije Škofije in odhaja v ljubljansko nadškofijo.

p. Bogdan KNAVS OFM je bil imenovan za gvardijana samostana ter rektorja bazilike na Sveti Gori in na predlog svojega predstojnika imenovan za kaplana v župniji Solkan.

Janko KOSMAČ se je vrnil iz misijonov na Slonokoščeni obali in je bil imenovan za župnika župnije Opatje selo.

Mag. Jožef KRNC SDB je bil na predlog svojega predstojnika imenovan za župnika župnije Škofije.

Rudolf ŠTAVAR CM se je zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal župniji Opatje selo in je bil razrešen službe župnika.

Alan TEDEŠKO, duhovni pomočnik v župniji Podnanos, je bil imenovan za vikarja župnije Idrija.

Ljubljanska nadškofija

Dragan Karel ADAM, župnik župnije Ljubljana – Sv. Trojica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Planina pri Rakeku.

Mag. Andrej BALIGAČ SDB, duhovni pomočnik v župniji Trstenik, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo v redovni skupnosti.

Franc BIZJAK, župnik župnije Sodražica, je bil imenovan za soupravitelja župnije Gora pri Sodražici.

Mag. Vladu BIZJAKU, spiritualu v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, je potekla ta služba.

Gregor BREGAR, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava in duhovnega pomočnika v župniji Brezovica.

Mag. Gregor CELESTINA je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za spirituala v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani.

Anton DOBROVOLJC, župnik župnije Gora pri Sodražici in soupravitelj župnije Rob, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ribnica. Naselil se bo v hiši na Ljubljanski cesti 11 v Ribnici.

Janez HAM, župnik župnije Jezersko, se je iz starostnih in zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šenčur. Naselil se bo v župnišču na Olševku.

Maks IPAVEC, župnik župnije Begunje pri Cerknici in soupravitelj župnije Sv. Vid nad Cerknico, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Alojzij GOLOB, župnik župnije Dobrova, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vodice. Naselil se bo v hiši v Hrašah 12 v župniji Smlednik

p. Pavle JAKOP OFM, župnik župnije Ljubljana – Marijino oznanjenje, je bil imenovan za soupravitelja župnije Ljubljana -Sv Trojica.

Franc JUVAN, župnik župnije Dovje, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji. Še naprej bo bival v tej župniji in bo v pastoralno pomoč soupravitelju župnije.

Milan KAVČNIK SDB je bil imenovan za župnika župnije Cerknica.

Urbanu KOKALJU, župniku župnije Šenčur ter soupravitelju župnij Trboje, Preddvor in Kokra, je potekla služba soupravitelja župnij Preddvor in Kokra.

Aljaž KRAŠEVEC, kaplan v župniji Ribnica, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Sv. Križ.

Mag. Jožef KRNC SDB, župnik župnije Cerknica, je bil razrešen te službe in bo sprejel službo na ozemlju koprske škofije.

Janez KVATERNIK, župnik župnije Šmartno pri Litiji in soupravitelj župnije Javorje pri Litiji, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Dobrova.

Tadej LOŽAR, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ig.

Franc MAČEK, župnik župnije Planina pri Rakeku, je bil imenovan za soupravitelja župnije Hotedršica.

Anton MARINKO, župnik župnije Bloke in soupravitelj župnije Sv. Trojica nad Cerknico, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Jesenice.

Martin MLAKAR, duhovni pomočnik v župniji Zapoge, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šenčur.

Janez MODIC je po vrnitvi iz Nemčije, kjer je opravljal službo izseljeniškega duhovnika, dobil dovoljenje, da se za eno leto naseli v Cistercijanskem samostanu Stična.

Andrej OJSTREŽ, župnik župnije Velike Lašče, je bil imenovan za soupravitelja župnije Rob.

Pavel OKOLIŠ, župnik župnije Brdo in soupravitelj župnije Zlato Polje, se je odpovedal župnijama ter bil imenovan za župnika župnije Preddvor in soupravitelja župnije Kokra.

Dr. Simon ONUŠIČ, župnik župnije Gornji Logatec in soupravitelj župnije Hotedršica, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Aleksander OSOJNIK SDB, župnik župnije Grahovo, je bil imenovan za kaplana v župniji Cerknica.

Dr. Matej PAVLIČ je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za župnika župnije Gorje in sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani.

Rok POGAČNIK, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ribnica.

Tine POVIRK je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za kaplana v župniji Železniki.

Anton ROJC, častni kanonik in duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Sv. Trojica, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika. Naselil se bo v domači hiši na Prešernovi cesti 25 v Radomljah.

Boris ROZMAN, upravitelj župnije Jesenice in soupravitelj župnije Sv. Križ nad Jesenicami, je bil imenovan za soupravitelja župnije Dovje.

Bernard ROŽMAN, kaplan v župniji Železniki, je bil razrešen te službe ter imenovan za upravitelja župnije Brdo in soupravitelja župnije Zlato Polje.

Matija SELAN, župnik župnije Zasip in soupravitelj župnije Gorje, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Marko Mohor STEGNAR, kaplan v Zavodu sv. Stanislava in duhovni pomočnik v župniji Šenčur, je bil razrešen teh služb ter imenovan za župnika župnije Šmartno pri Litiji in soupravitelja župnije Javorje pri Litiji.

Msgr. dr. Anton ŠTRUKELJ, duhovni pomočnik v župniji Brezovica, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Bled.

France URBANIJA, duhovni pomočnik v župniji Jesenice, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Kamnik.

Vito URBANIJA, novomašnik, je dobil dovoljenje za študij dogmatike na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu.

Simon VIRANT, kaplan v župniji Ig, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Bloke ter soupravitelja župnij Sv. Trojica nad Cerknico in Sv. Vid nad Cerknico.

Branko ZADNIK, ki je doslej bival pri sestrah Corpus Christi v župniji Čatež ob Savi, je bil imenovan za upravitelja župnije Jezersko.

Mariborska nadškofija

Martin BEZGOVŠEK, č. dekan in župnik pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, se je odpovedal župniji in bil razrešen službe župnika. Kot upokojeni župnik je bil imenovan za upravitelja župnije Sv. Barbara v Slovenskih goricah.

Franc BRGLEZ, župnik in dekan na Prevaljah, je razrešen souprave župnij Črna, Javorje in Koprivna.

Franc ČASL, župnik pri Mariji Snežni se je odpovedal župniji in bil upokojen. Biva v Domu svetega Lenarta.

Emil DREV, župnik pri Sv. Barbari v Halozah – Cirkulane in č. dekan se je odpovedal službi župnika in se upokojil.

Karel DROFENIK, župnik na Spodnji Polskavi, je razrešen župniške službe in se je upokojil (8. 7.)

p. Benedikt Dejan EMBERŠIČ OFM, kaplan v župniji Maribor – Sv. Marija, je razrešen kaplanske službe.

Anton KMET, župnik v Makolah in soupravitelj župnije Studenice, je bil zaradi sproženega preiskovalnega postopka na Metropolitanskem cerkvenem sodišču razrešen obeh omenjenih služb (8. 7.)

p. Franc KOVŠE OFM, župnik župnije Maribor – Sv. Marija, je razrešen službe župnika te župnije ter imenovan za kaplana iste župnije.

Danijel LASBAHER, župnik župnije Maribor – Tezno, je razrešen službe soupravitelja pri Sv. Barbari v Slovenskih goricah in imenovan za soupravitelja župnije Maribor – Brezje.

Dr. Boštjan LENART se je kot kandidat jezuitskega reda vrnil v nadškofijo in bil imenovan za župnika pri Mariji Snežni.

Primož LORBEK, novomašnik, je bil imenovan za kaplana na Hajdini in v Slovenskih Konjicah ter za duhovnega asistenta v Domu Antona Martina Slomška.

p. Janez PAPA OFM, duhovni pomočnik v župniji Maribor – Sv. Marija, je imenovan za župnika iste župnije.

Jože PASIČNJEK, župnik v Zavrču, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Barbara v Halozah – Cirkulane.

Marjan PUČKO, duhovni asistent v Slomškovem dijaškem semenišču in Domu A. M. Slomška, je razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Sv. Lenart v Slovenskih goricah.

Marjan RISTIČ, upravitelj župnije Maribor – Brezje in kaplan v župniji Maribor – Pobrežje, je razrešen obeh služb in imenovan za župnika na Zgornji Polskavi ter za soupravitelja župnije Spodnja Polskava.

Robi SEKAVČNIK, kaplan v Slovenskih Konjicah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za upravitelja župnij Črna, Javorje in Koprivna ter za profesorja predmeta Vera in kultura na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška.

Tomislav ŠANTAK, župnik župnije Črešnjevec in dekan, je razrešen službe soupravitelja na Zgornji Polskavi in imenovan za soupravitelja župnij Makole in Studenice.

Sebastijan TIŠLER, novomašnik, je imenovan za kaplana v župnijah Maribor – Tezno in Maribor – Pobrežje. (Spremembe začnejo veljati s 1. avgustom, razen kjer je zapisano drugače.)

Murskosoboška škofija

Aljaž BAŠA, kaplan v stolni župniji Murska Sobota, je s 1. septembrom imenovan za voditelja škofijskega odbora za mladino.

Alojz BENKOVIČ, župnik župnij Beltinci in Dokležovje, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnij Cankova in Kuzma.

Štefan GRABAR, kaplan v župniji duhovnikov Beltinci, je z avgustom razrešen te službe in imenovan za kaplana v župnijah Cankova in Kuzma.

Jože HOZJAN, župnik župnije Pečarovci, je razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika stolne župnije Murska Sobota, v kateri bo duhovno oskrboval varovance v domovih počitka v Rakičanu in Murski Soboti. V bolnišnici Murska Sobota bo maševal ob sredah in nedeljah.

Ivan KRANJEC, župnik župnije Cankova in Kuzma, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Pečarovci.

Boris KUČKO, kaplan v župniji Ljutomer, je razrešen te službe in imenovan za župnijskega upravitelja župnij Beltinci in Dokležovje.

Andrej LAŽETA, kaplan v župniji Murska Sobota, duhovni pomočnik v župnijah Cankova in Kuzma ter duhovni oskrbnik v domu za ostarele v Rakičanu in Murski Soboti ter v bolnišnici, je razrešen teh služb in imenovan za kaplana v župniji Beltinci in ostaja duhovni oskrbnik v bolnišnici Murska Sobota.

Goran MERICA, župnijski upravitelj v Ljutomeru, je s 1. septembrom razrešen službe voditelja škofijskega odbora za mladino.

(Spremembe začnejo veljati s 26. avgustom, razen kjer je zapisano drugače.)

Novomeška škofija

Boštjan GORIŠEK, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.

Roman IVANETIČ, kaplan v župniji Črnomelj, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentjernej.

Dejan PAVLIN, upravitelj župnije Krka, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika iste župnije.