Odbor 2014: Protest ob dnevu pravosodja

Foto: Odbor 2014.
Foto: Odbor 2014.

Že 139. dan ne živimo več v demokratični, pravni in evropski državi, saj imamo v Sloveniji političnega zapornika, ki je značilen za totalitarne države, ne pa za države, ki se nahajajo v osrčju Evropske unije. Kot država članica EU bi se morali zavedati, da enega izmed glavnih ciljev Skupnosti predstavlja uveljavljanje človekovih pravic tako v državah članicah kot tudi drugod po svetu.

Letošnja obeležitev dneva pravosodja bo potekala slovesno s podelitvijo najpomembnejših priznanj funkcionarjem in javnim uslužbencem v pravosodju v prostorih Vrhovnega sodišča, kjer bosta zbrane nagovorila predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša in minister za pravosodje Goran Klemenčič. Skupaj z generalnim državnim tožilcem Zvonkom Fišerjem bosta sodnikom, državnim tožilcem in javnim uslužbencem v pravosodju tudi podelila medalje za življenjsko delo in izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte na področju pravosodja. Tukaj je na mestu premislek ali se strokovna in politična elita sploh zaveda alarmantnega stanja v državi na področju varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in če se, zakaj ne ukrepa? Saj aktualne javnomnenjske raziskave opozarjajo na izredno nizko stopnjo zaupanja državljank in državljanov Republike Slovenije v pravosodni sistem države. Vprašanje, ki se pojavlja – ali lahko sodišča, ki imajo tako nizko zaupanje v svoje delovanje, sploh še lahko sodijo v imenu ljudstva – taistega ljudstva, ki ne verjame več v njihovo pravičnost in poštenost, pa kaže na resnost erozije vrednot slovenske države in tudi družbe. Slovenska tako politična kot tudi strokovna elita pa tako kot da se jih erozija pravne države ne dotika pa čeprav Slovenijo pestijo resni problemi, kot so kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin zaradi zlorab pravosodja in erozija politične kulture, razpad demokratičnih vrednost, ki lahko vodijo v razkroj demokratične in pravne države, ki smo si jo Slovenci tako želeli in za katero smo si tako prizadevali. Kot opomin na dejansko stanje v slovenskem pravosodju bomo tudi mi jutri sodnikom podelili “medalje”.

V pravni in demokratični državi bi morala sodišča sprejemati odločitve neodvisno in objektivno, zadnji dogodki pa žal kažejo, da v Sloveniji temu ni tako. Na podlagi kriterijev Evropskega sodišča za človekove pravice sta za obstoj nepristranskosti sojenja odločilna tako subjektivni kriterij, pri katerem gre za ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki odloča v konkretnem primeru, kot tudi objektivni kriterij, kjer gre za presojo, ali je sodnik v postopku zagotavljal uresničevanje procesnih jamstev tako, da je izključen vsak upravičen dvom v njegovo nepristranskost.

Odbor 2014 s shodi pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani – ki potekajo že več kot 4 mesece na miren, kulturen in dostojanstven način sporočamo, da so v slovenskem pravosodju nujno potrebne spremembe, brez katerih ni mogoč izhod iz vsesplošne gospodarske in socialne krize. Naši shodi so dostojanstveni, prežeti s kulturo in odločenostjo, da na miroljuben način spodbudimo javno razpravo o krivicah in stanju v pravosodju ter spodbudimo njegove nujno potrebne spremembe. Pri čemer se moramo zavedati, da krivic ne dela samo Vrhovno sodišče v Ljubljani, ampak sodnice in sodniki po vsej državi. To je v svoji analizi sodb Ustavnega sodišča ugotovil tudi prof dr. Lovro Šturm. Iz njegove analize izhaja, da so slovenska sodišča v zadnjih desetih letih vsaj v 442 primerih kršila Ustavo RS in človekove pravice ter temeljne svoboščine. Po podatkih Evropskega sodišča za človekove pravice so slovenska sodišča ravnala napačno v vsaj 300 primerih, iz letnega poročila Varuhinje človekovih pravic je razvidno, da narašča število državljanov, ki menijo, da so jim bile v sodnih postopkih kršene človekove pravice, v kar 7,4% primerov se pritožbe smatrajo kot popolnoma upravičene. Krivice zaradi zlorab pravosodja tudi ta trenutek trpinčijo tisoče ljudi po vsej Sloveniji.

S shodi tako želimo spodbuditi sodnice in sodnike, tožilke in tožilce, da odgovorno opravljajo svoje delo, hkrati pa tudi, da se sami kritično opredelijo do kolegic in kolegov, ki delajo krivice ter mečejo senco na celoten njihov ceh. Dobrim, strokovnim in poštenim sodnicam in sodnikom, tožilkam in tožilcem želimo pomagati, da sami uredijo lastne vrste preko organizacijske strukture sodstva in tožilstva ter preko stanovskih organizacij. Sodelovanje civilne družbe in pravniških stanovskih organizacij vidimo kot pravo pot reforme pravosodja, ki lahko privede do vzpostavitve zaupanja v ta sistem. V Odboru 2014 smo prepričani, da dobre sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci s ščitenjem kolegic in kolegov, ki slabo delajo, ne izražajo stanovske solidarnosti, ampak zgolj dajejo potuho tistim, ki na njih vse mečejo slabo luč. Čas bi že bil, da bi se ta lažna solidarnost končala, saj imajo koristi samo slabe sodnice in sodniki ter tožilke in tožilci, vsi drugi pa le škodo.

Podporniki in člani Odbora 2014 se vsakodnevno zbiramo in se bomo vse dokler ne bomo imeli svobodne, pravične in demokratične Slovenije, ki bo temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vse, ki želite demokratično, pravno, svobodno, prerojeno, prebujeno in evropsko Slovenijo vabimo in pozivamo, da se nam danes ob 17.00 pridružite, ko bomo pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije prižigali sveče, luči upanja, svobode in pravice. Med drugim bodo z nami: Suzana Lep Šimenko, dr. Ferdinand Šerbelj in Metod Berlec.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.