»Novi razred« danes! Jutri? (VIDEO)

Tematska razprava »Novi razred« danes! Jutri? je z različnimi pogledi odstrla videnja na »Novi razred« danes in kaj se nam z njim morebiti obeta v prihodnje. Razpravo so vodila vprašanja zakaj smo morali več kot pol stoletja čakati na javni diskurz o knjigi Novi razred, zakaj Đilasove ideje zopet vstopajo v našo sedanjost oziroma zakaj so še vedno aktualne?

Na razpravi so sodelovali: izr. prof. dr. Matej Avbelj, pravnik, doc. dr. Anže Burger, ekonomist, Tomaž Ivešić, zgodovinar, in doc. dr. Aleš Maver, zgodovinar in urednik. Razpravo in diskusijo je vodila Urška Makovec.

Izpostavljamo nekaj odličnih citatov iz Đilasove knjige o: kdo ali kaj je novi razred, ustvarjanju politike, integriteti družbe, kadrovanju, političnih strankah, korupciji, posamezniku, pravni državi, epilogu novega razreda in o opoziciji, ki bo novi razred zrušila.

Kdo in kaj je novi razred

»Novi razred sestavljajo tisti, ki imajo zaradi monopola nad upravljanjem posebne privilegije in materialne prednosti. […] Lastniški privilegiji novega razreda in samo članstvo v tem razredu so privilegij upravljanja, administracije. Ta privilegij sega od državne uprave in gospodarskih podjetij do športnih in humanitarnih organizacij. Pri tem [novi razred] neustavljivo vleče v svoje vrste tiste, ki se želijo pridružiti novemu razredu, in zatira tiste, ki še ohranjajo ideale. […] «

Shizofrena politika, ki deluje v nenormalni državi

»Tu gre za pomembno protislovje. Lastnina je pravno družbena, nacionalna [državna], dejansko pa z njo razpolaga ena sama skupina in za svoje interese. […] Novi razred nagonsko čuti, da so nacionalne dobrine dejansko njegova last, izrazi ‘socialistična’, ‘družbena’, ‘državna’ last so samo pravna fikcija. […] Ta razkorak med pravnim in dejanskim stanjem ne povzroča samo stalnih nejasnih in nenormalnih družbenih in gospodarskih odnosov, ampak pomeni tudi, da se besede vodilne skupine ne ujemajo z njenimi dejanji, oziroma da so vsa njihova dejanja namenjena utrjevanju lastniških in političnih odnosov. Tega protislovja novi razred ne more razrešiti, ne da bi pri tem ogrozil svoj položaj.«

Integriteta družbe, ki ji vlada novi razred

»Posledično se neizogibno razraščajo pehanje za položaje, licemerstvo, prilizovanje in zavist. Karierizem in nenehno razraščanje birokracije sta neozdravljivi bolezni komunizma.«

Kadrovanje

»Pot na vrh je teoretično odprta vsem […], edino, kar je potrebno, je iskrena in popolna vdanost partiji in novemu razredu.«

Politika, narava in kakovost političnih strank

»Oblast oziroma politika kot poklic postane ideal za vse, ki se ne morejo upreti želji ali možnosti, da bi živeli kot paraziti na račun drugih.« In še: stranke v državi novega razreda delujejo po »firerskem načelu«, tako da zahtevajo: »’ideološko enotnost’, oziroma enoten pogled na svet in razvoj družbe, ki je obvezen za vse [njihove] člane. […] Tako nagnjenje k enotnosti je obvezno.«

Korupcija

»Gre za posebno vrsto korupcije, ki jo povzroči dejstvo, da je oblast v rokah ene same politične skupine in je vir vseh njenih privilegijev. ‘Skrb za svoje ljudi’, ki se jih postavlja na donosne položaje, in dodeljevanje najrazličnejših privilegijev, postaneta neizogibna.«

Posameznik

»Razvoj osebnosti posameznika je [le] abstrakten ideal. […] Njegov svet je svet vsakodnevnih majhnih skrbi. Kadar te skrbi in želje trčijo ob trdnjavo sistema, ki ima monopol nad materialnim in intelektualnim življenjem ljudi, tudi ta mali svet ni več svoboden in zanesljiv. […] Država posamezniku daje možnost, da se preživlja, toda pod pogojem, da se ji podredi.« Zato in predvsem zato »novi razred nasprotuje vsem oblikam svobode […] najbolj pa svobodi mišljenja in kritike.«

Pravna država

V državi novega razreda »v praksi ni mogoče ločiti policijske oblasti od sodne. Tisti, ki aretirajo, v praksi tudi sodijo in izvajajo kazni. Krog je sklenjen: izvršilna in zakonodajna oblast je ena in ista, sodni in kazenski organi pa prav tako. […] Sodišča imajo nalogo dokazati to, kar oblastniki želijo, da se dokaže, oziroma da zagotovijo pravno kritje politični sodbi zaradi ‘sovražne dejavnosti’ obtoženega.«

Epilog sistema novega razreda

»Herojsko obdobje komunizma je minilo. Obdobje njegovih velikih voditeljev se je končalo. Nastaja novo obdobje praktikov. Novi razred se je že vzpostavil in je na vrhuncu moči in bogastva – toda brez novih idej. Ljudem nima več kaj povedati. Edino, kar mu preostane, je, da upravičuje samega sebe. […] Ustvarjati je prenehal. Njegovo duhovno kraljestvo zajame tema.« […] »Ko bo novi razred zapustil prizorišče zgodovine – in to se mora zgoditi – bodo za njim žalovali manj kot za katerimkoli drugim razredom. S tem, ko je zatrl vse, kar ni bilo po pogodu njegovi sebičnosti, se je obsodil na neuspeh in sramoten propad.«

Opozicija, ki bo zrušila novi razred

Upam, da ima Djilas prav. A če ima, se bomo še načakali, zakaj »nobena od dveh glavnih oblik opozicije [še…] ni našla načina in sredstev za boj proti temu omejevanju svobode. Prva skupina je vlekla nazaj, medtem ko je druga skupina tekmovala z režimom v nesmiselni revolucionarnosti in dogmatskem prerekanju. Razmere še ni niso […] zrele, da bi našli nove poti.«

Produkcija videa: Socialna akademija.