Nov blog Ad Dominum

Maša v naraviPREJELI SMO. Slovenski katoliški blog »Ad Dominum (Summorum Pontificum Slovenija)« je novost tako na specifičnem področju slovenskih spletnih občil kot v širšem slovenskem katoliškem (intelektualnem in pastoralnem) prostoru. S komentarji, prevodi, reportažami, fotografijami in videoposnetki si bo prizadeval za širjenje zavesti o dragocenosti svetega izročila Katoliške cerkve in pozornosti do katoliške pravovernosti, ki v prvi vrsti izhaja iz urejene liturgije, središča celotnega življenja Kristusovih sledilcev. Šele od tod lahko sledi tudi pretehtan, nestereotipen in stanoviten pogled na stanje sodobne evropske družbe.

Glavni naslov (»Ad Dominum«), ki pomeni »k Bogu«, želi že na samem začetku posredovati prepričanje o nujnosti spreobrnjenja. Navezuje se na temeljito spremembo miselnosti in volje, zlivajočo se v vseobsežni obrat k Bogu. Gre za obrat k realnosti »onkraj človeka« in odmik od njegove ujetosti v določen čas, ki je hkrati odvrnitev tudi od postmodernih relativizma, hedonizma in brezbrižnosti. Drugi pomen tega naslova pa se navezuje na tradicionalno (in nikdar preklicano) liturgično usmeritev duhovnika, ki sveto mašo daruje v smeri vzhoda (in ne ljudstva), to je vstalega in prihajajočega Kristusa, vzhajajočega sonca človeštva, in tako simbolno poziva k spreobrnjenju.

Podnaslov (»Summorum Pontificum Slovenija«) priklicuje v spomin apostolsko pismo vrste motu proprio (»na lastno pobudo«) papeža Benedikta XVI., ki je bilo izdano leta 2007 in bilo v tem letu (maja 2013) potrjeno s strani papeža Frančiška, o svobodnem in neomejenem darovanju svetih maš po klasičnem ali tradicionalnem rimskem obredu (tridentinska sveta maša). Tovrstni mašni obred je simbolna opora kontinuitete svetega izročila in teološke jasnosti Cerkve, s tem pa tudi dragocena zaloga za pristnost t. i. nove evangelizacije.

Vsebina bloga je vpeta v zvestobo do Katoliške cerkve, ki je Kristusova Cerkev, in svetega očeta, ki je Kristusov namestnik na zemlji. Čeprav bo v marsikaterem prispevku navzoča kritična drža, bo ta vselej združena s predstavitvijo dobrih praks. Kritičnost je namreč šibka, če ob njej ne nastopa hvaljenje spodbudnih oziroma dobrih dejanj.

Posebnost bloga je sestava njenih sedmih oblikovalcev. Ti prihajajo iz različnih starostnih in izobrazbenih skupin, prav tako iz različnih predelov Slovenije. Del katoličanov se je tako zbudil iz sna samoumevnosti in se odločil iti proti toku, posnemajoč nekonvencionalnost dejanj, ki jim je mar najbolj nekonvencionalni cilj sodobne družbe, to je večnost.

Uredništvo