Nova številka revije Tretji dan (2012 7/8)

Medtem ko je jesen že dodobra zakorakala v naše kraje in nas za trenutek tudi že presenetila z zimsko idilo, je po prazniku vseh svetih luč sveta ugledala tudi jesenska številka Tretjega dne (7/8). Leto 2012 gre počasi h koncu, zato je prav, da se spomnimo nekaterih pomembnih obletnic, ki jih praznujemo letos. Ena takih je recimo 50-letnica začetka drugega vatikanskega zbora. O njem v tokratnem uvodniku razmišlja odgovorni urednik Aleš Maver, nadalje pa v reviji na to temo lahko beremo še prispevek Hermann J. Pottmeyerja. Po Mavrovem mnenju ni zmotna samo pozaba, ampak tudi absolutizacija tega dogodka, medtem ko se Pottmeyer posveti predvsem dialoški razsežnosti koncila. Filozofskemu okusu v tokratni številki zadostita prevoda Loisa Malcolma: »Radikalen, pravoveren«; in Chada Rippergerja: »Konzervativno katolištvo proti tradicionalnemu. Razločitev s filozofskimi razlikami«. Malcolm se posveti misli Johna Milbanka, ustanovitelja gibanja »radikalna pravovernost«, medtem ko Rippenger pretrese razliko med t.i. tradicionalisti in neokonzervativci in ob tem polaga upanje v mlado generacijo, ki bo na novo ovrednotila pogled na tradicijo, tudi zunanjo. Nadalje pod rubriko patristika najdemo naslednji košček prevoda Hieronimovih »Znamenitih mož«. Ko razpravlja o krščanskih avtorjih iz začetka  tretjega stoletja, posebno mesto nameni Origenu. V tematskem bloku teologija se z izsekom iz diplomske naloge predstavlja Boj Nuvak, ki vzame v pretres teologijo sedanjega papeža Ratzingerja. Literarni kotiček zapolnjujejo eseji Smiljana Trobiša o izkustvu pisanja oziroma pesnjenja. Posebno mesto je v tokratni številki namenjeno še eni obletnici, in sicer 70-letnici smrti (umora) Lamberta Ehrlicha. Ivo Kerže piše o Ehrlichovi družbeni viziji, medtem ko Aleš Maver poudarja bistveno razsežnost političnega umora, ki se je zgodil. Ustaljeni tematski blok »Slovenski katoliški shod« tokrat zapolnjuje tekst avstrijskega teologa Otta Neubauerja, ki tudi na podlagi lastne izkušnje opisuje možnosti nove evangelizacije. Osrednje mesto po njegovem mnenju pripada uboštvu. Tekst je še kako aktualen glede na pred kratkim izdani Pastoralni načrt slovenske Cerkve in na pravkar zaključeno sinodo o novi evangelizaciji v Rimu. Umetnosti Franceta Kavčiča se v svojem prispevku približa Mojca Polona Vaupotič. Za njegovo umetnost je značilen posluh za klasično antiko, pa čeprav gre za avtorja 19. stoletja. Ob mednarodnem letu kooperativ se razpiše Leja Drofenik Štibelj. Gre za pobudo graditve boljše prihodnosti na podlagi trajnostnega razvoja, kjer se ne gleda samo na dobiček, ampak predvsem na medsebojno sodelovanje in porazdelitev odgovornosti ter posledično uspeha, tudi ekonomskega med vse vpletene. Revijo zaključujejo štiri knjižne presoje. Za fotografski material v reviji je tokrat poskrbel Janez Oblonšek, medtem ko je spremni tekst k fotografijam prispevala Cecilija Oblonšek.