Nova številka revije Tretji dan

PREJELI SMO:

Letošnja prva številka Tretjega dne (1/2 2012) nam na malo več kot sto straneh zopet prinaša pester izbor člankov iz različnih tem v polju kulture, filozofije, teologije, psihologije in duhovnosti. Najprej novopečeni urednik Aleš Maver v uvodniku ugotavlja, da dejansko obstajata »dve Sloveniji« med katerima obstajajo nepremostljive razlike, a tudi podobnosti. Kristjani naj bi bili po njegovem ukleščeni mednju. Želi si, da bi Tretji dan spregovoril o tej temi. Zatem si sledita dva prevoda, oba iz področja filozofije, in sicer se James V. Schall (prevod Leon Jagodic) sprašuje kaj pomeni izraz »rimskokatoliška politična filozofija?«, medtem ko Nikolaj Berdjajev (prevod Simon Malmenvall) primerja Kraljestvo duha in cesarstvo Cesarja. Franc Cerar nam v nadaljevanju ponudi osebni razmislek o krščanski veri, ki ne more biti zgolj plod človeškega umovanja. Temu sledi še en prevod, tokrat odlomka iz Hieronimovih Znamenitih mož (prevod Aleš Maver). V leposlovnem delu se nam s pesmimi predstavi Sebastijan Valentan. Osrednji blok v številki je posvečen vprašanjem iz ekologije. Urh Grošelj razmišlja o zeleni kulturi, medtem ko Steve Bishop (prevod Leon Jagodic) ta isti izraz prenese še na zeleno teologijo in globinsko ekologijo. V sklopu se predstavijo še Aleš Čerin: »Kje je meja med dovolj in odveč«; Pepi Lebreht: »Ekologija v Afriki?«; Andrej M. Poznič: »Pozabljena razsežnost ekološke problematike« ter na koncu še Aleš Maver, ki predstavi analizo politične udeleženosti t.i. zelenih strank v evropskem parlamentu in njihovo vlogo v sedanji evropski politiki nasploh. V naslednjem sklopu nam Tanja Pihlar predstavi pomen psihologije v delu slovenskega filozofa Franceta Vebra. Temu sledi pogovor, ki je povzetek intervjuja z dr. Branetom Senegačnikom. Za konec sledita še dva prispevka, ki sta naslovljena z vprašanjem, in sicer Marko Kremžar: »Ali je nova evangelizacija res nova?« in Romuald Jovan: »Ali obstaja krščanska filozofija?« Številko zaključuje presoja razstave »V zlato odeta vera srednjeveškega človeka« (Tanja Tolar), ki je bila v Britanskem muzeju v Londonu; knjige »Koliba«, avtorja Williama Paula Younga (Metka Jagodic) in presoja dramske uprizoritve Pasijona v avstrijskem St. Margarethnu (Franc Križnar). Številka je pospremljena s fotografijami Sama Skralovnika, ki jim je dodal tudi spremno besedilo (besedilo je pripravil Tadej Rifel).

KAZALO 1/2 2012

UVODNIK

3       Aleš Maver: Med dvema Slovenijama
VERA IN RAZUM
5       James V. Schall: Kaj je “rimskokatoliška politična filozofija”?
FILOZOFIJA
9       Nikolaj Berdjajev: Kraljestvo Duha in cesarstvo Cesarja
TEOLOGIJA
17     Franc Cerar: Naša vera
PATRISTIKA
21     Hieronim: Znameniti možje (1-9)
LEPOSLOVJE
27     Sebastijan Valentan: Pesmi
EKOLOGIJA
31     Urh Grošelj: Za zeleno kulturo
35     Steve Bishop: Zelena teologija in globinska ekologija: New age ali novo stvarjenje? 2. del
41     Aleš Čerin: Kje je moja meja med dovolj in odveč
47     Pepi Lebreht: Ekologija v Afriki?
55     Andrej M. Poznič: Pozabljena razsežnost ekološke problematike
65     Aleš Maver: Labirinti zelene politike
PSIHOLOGIJA
69     Tanja Pihlar: Psihologija pri zgodnjem in poznem Vebru
NAŠ POGOVOR
79     Aleš Žužek: Ne moreš ognja kuriti z vodo, Pogovor z dr. Branetom Senegačnikom
SLOVENSKI KATOLIŠKI SHOD
85     Marko Kremžar: Ali je nova evangelizacija res nova?
SREČEVANJA IN RAZHAJANJA
89     Romuald Jovan: Obstaja krščanska filozofija?
PRESOJE
105   Tanja Tolar: V zlato odeta vera srednjeveškega človeka
107   Metka Jagodic: William Paul Young, Koliba
108   Franc Križnar: Pasijon v avstrijskem St. Margarethnu I. B. 2011