Nosite bremena drug drugemu

Društvo svobodne ženske so v okviru »Socialnega tedna 2010« v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu, organizirale diskusijo z naslovom: »Nosite bremena drug drugemu«. V diskusiji sta kot gostji sodelovali Jožica Ličen, ki je namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper in koordinatorka Socialnega tedna Mojca Perat.

“Nosite bremena drug drugemu” je pred dva tisoč leti v pismu Galačanom zapisal apostol Pavel in zanimivo, so ugotavljali udeleženci, da to velja še danes, le bremena in ljudje so različni.

Udeleženci so se tudi strinjali, da na lestvici vrednot sodobnega človeka najvišja mesta zasedajo denar, družbeni položaj in preračunljivost. To so današnji ”bogovi”, h katerim stremimo, posedovanje teh pa nam daje občutek varnosti, samospoštovanja in uspešnosti. Takšen je sistem vrednot današnjega sveta, človek pa svojo integriteto istoveti s tistim, kar ceni, so se poenotili udeleženci.

Hudo okrnjena je tudi politična odgovornost, ki prehaja že v neodgovornost, in njeni negativni zgledi načenjajo druga področja javnega delovanja. Odgovornost vsakega posameznika mora biti prisotna na vseh področjih delovanja. Ko posameznik prostovoljno sprejme odgovornost, sprejme tudi njene posledice oziroma sankcije. Temu pa se je danes po zgledu mnogih veliko bolje izogniti, če si “pameten” in znaš »poskrbeti zase«.

Vsi smo povezani in soodvisni in potrebujemo pomoč drug drugega. Zato je potrebno, da se medsebojno spoštujmo in si zaupajmo. Jožica Ličen, ki že vrsto let deluje v karitas, je dejala, da je najhuje, ko ljudje zgubijo moč in upanje. Je pa še vedno marsikdo prepričan, da so za njegovo tako ali drugačno socialno stanje krivi drugi.

In kot pravi Mojca Perat je poslanica letošnjega Socialnega tedna:” Dostojanstvo posameznika se ne konča pri uživanju človekovih pravic. Človek v polnosti zaživi šele takrat, ko se zave naloge, ki je zaupana samo njemu in jo začne izpolnjevati. Udeleženci so na zaključku diskusije s podpisom potrdili, da bodo aktivni in se ne bodo zavijali v molk. Tišina ubija, molk slabi. Zato se zavzemajo za akcijo in aktivno participacijo.

To pa so tudi nameni socialnega tedna, ki bo v tednu med 13. in 18. septembrom 2010 potekal po vsej Sloveniji: spodbujati posameznike k družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu, krepiti civilno družbo in prispevati k razmišljanju. V okviru projekta se bo v šestih dneh zvrstilo skupaj 30 dogodkov. Društvo svobodne ženske so pripravile diskusijo v Kobaridu, ki pa ni zadnja. V načrtu jih imajo še veliko.