Nevarnost ponarejanja zdravil

Zaradi ponarejanja zdravil proti malariji in tuberkulozi, v svetu vsako leto umre 700.000 ljudi, večinoma v Afriki. Na ta pereči problem opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki zatrjuje, da je na afriškem tržišču zdravil, kar 30 odstotkov ponarejenih. V Kongu, Burundiju in Angoli pa je skoraj polovico zdravil izredno slabe kakovosti. Ponavadi so ponarejena zdravila brez najpomembnejše substance, izdelana iz zdravju nevarnih snovi in podobno. Razumljivo je, da farmacevtske tovarne pri tem veliko zaslužijo!

Foto: Wikipedia