Neumnost je najbolj razširjena nemarnost na svetu

Jože Mlakar (Foto: Veronika Savnik)

Kraljuje predvsem v zahodnem razvitem svetu, kjer so se ljudje odpovedali veri in Bogu in zanemarili znanost. Bog določa, kaj je prav in kaj ni, kaj moramo in česa ne smemo. V znanosti spoznavamo, kako je svet sestavljen, kako po naravnih zakonih deluje in kaj je res in kaj ni. Neumnost je postala merilo naprednosti in prebujenosti. Je nadležna, nesramna in celo nasilna. Einstein jo je prepoznal kot neskončno razsežnost, ki presega celo vesolje.

Neumnosti se uklanjajo ljudje na položajih, ker jim omogoča, da jih obdržijo

Neumnost je najnovejši trend velikih razsežnosti. Uklanjajo se ji ljudje na najvišjih položajih, predsedniki držav in vlad, akademiki in znanstveniki. V njej se najbolje počutijo družbeni influencerji, saj je neumnost imenitno sredstvo za manipulacije. Neumnost je teže razkrinkati kot laž, ker je odpornejša in trdovratnejša. Neumnost je postala v Evropi množičen pojav, ko so jo diktatorji in njihovi podporniki, komunisti, fašisti in nacisti namenoma injicirali v človeško zavest. Polastila se je celih narodov. V našem primeru Rusov, Italijanov, Nemcev in Slovencev; vsi z bleščečo kulturno tradicijo. Ljudje, okuženi z neumnostjo, so sposobni vsakršnih grozodejstev. Dokazano!
Predsednik vlade Robert Golob je kmalu spoznal, kako prikladna je v politiki. Saj ni treba velikega napora, da plavaš z glavnim tokom. Kot energetik in ob tem še doktor znanosti dobro ve, da brez premoga, nafte in plina še dolgo ne bomo mogli živeti, zato bi moral to v programu svoje vlade še posebej poudariti. Toda če bi to storil med volilno kampanjo, bi možnosti, da postane predsednik vlade, lahko samo še pomahal v slovo. Namesto tega je obljubil cenovno dostopno energijo iz obnovljivih virov in skorajšnje zaprtje premogovnih in naftnih elektrarn. Vse v imenu boja proti CO2, ki povzroča segrevanje planeta.

Včasih koristi, če se človek naredi neumnega

Predsednik vlade je, da bi ostal v glavnem toku, storil nekaj, kar je v zadnjem času zelo v modi: naredil se je neumnega. Prestopil je na nasprotno stran: z znanstveno tehničnega področja, kjer vladata objektivnost in eksaktnost, na področje poljubnosti, ki ga zastopajo družbene vede, kjer ni objektivnih meril ne eksaktnega mišljenja in izražanja. Tam je mogoče izreči vse; tudi največjo neumnost, saj ni objektivnega merila za ocenjevanje pravilnosti in smiselnosti izrečenega. Koliko škode bo storjene okolju, če bodo Golob in njegova vlada uresničili megalomanske projekte s postavitvijo vetrnih in sončnih elektrarn? O tem, kako okolju škodljivo je postavljanje teh vetrnic in sončnih panelov po hribih, poljih in travnikih, je bilo že veliko napisanega, zato o tem ne bomo tratili besed. In kakšen bo estetski učinek teh stvorov? In kdo bo tisti, ki bo ob tem največ zaslužil? Tisti, ki so tega vajeni.
Dvomimo, da bo Robert Golob kdaj odgovarjal za svojo zavajajočo obljubo o skorajšnji zamenjavi fosilnih energetskih virov z obnovljivimi – in to že v nekaj letih. O nesmiselnosti takih načrtov je v svojem intervjuju v reviji Reporter že leta 2012 govoril dr. Rafael Mihalič, profesor na Fakulteti za elektrotehniko, potem pa še v Domovini 26. novembra 2021. Poudaril je, da je vpliv CO2 na segrevanje planeta povsem zanemarljiv. Daleč največji toplogredni plin v ozračju je vodna para. V bistvu lahko ponazorimo razmerje med CO2 in vodno paro z zgodbo o tem, kako sta mravlja (CO2) in slon šla čez most, na koncu pa je mravlja, se pravi CO2, rekla slonu (vodni pari): »Kako se je most pod nama tresel.«

Bog ne daj, da nas obnovljivo Sonce še močneje obdari s svojo zastonj energijo

V isti reviji (1. sept. 2022) je enaka stališča zastopal mag. Leon Valenčič z Inštituta dr. Milana Vidmarja. Dodajmo še, da se bo življenjska doba jedrske elektrarne v Krškem iztekla prihodnje leto. Za koliko bomo lahko podaljšali njeno varno in učinkovito obratovanje, je veliko vprašanje. Ob tem napredni in ekološko ozaveščeni aktivisti iz vrst nevladnikov zahtevajo zaprtje termoelektrarne Šoštanj še pred letom 2033, ko naj bi jo pod pritiskom ekologistov prisilno upokojili.
Razen nekaj namigovanj o gradnji nove nuklearke nimamo ničesar. Imamo samo dve vetrnici in vedno več streh z električnimi paneli, ki delajo več škode kot koristi. Ker nam potem kot obnovljivi vir ostanejo samo še hidroelektrarne, Bog ne daj, da nas obnovljivo Sonce še močneje obdari s svojo zastonj energijo in izsuši struge ravno tako obnovljivih rek in potokov. Tolažimo se lahko, da bo elektrarna Šoštanj, ki je ena najmodernejših v Evropi, nemoteno delovala do leta 2050, seveda če jo bodo naprednjaški fanatiki pustili pri miru. V svetu, kjer zeleni preboj ni okužil človeške pameti, se trenutno gradi 1600 termoelektrarn na premog, od tega 800 na Kitajskem. Kdo bo nepoškodovan preživel energetsko zimo, je jasno. Mag Leon Valenčič je v omenjenem intervjuju premog označil kot gorivo prihodnosti in hkrati poudaril pomen jedrskih elektrarn, pri gradnji katerih že močno zamujamo.

V teoriji spolov se je nakopičil kup neumnosti, saj ni podprta z empiričnimi raziskavami

Še večji kup neumnosti se je nakopičil v t. i. teoriji spolov. Tudi tam se je znanost osramočeno umaknila. Resno, ne slabšalno moramo govoriti o spolnih težavah, ki jih imajo nekateri ljudje s svojo istovetnostjo in z erotičnimi ali seksualnimi nagnjenji do oseb istega spola. Toda razmah spolnih različic v desetine novih oblik presega domišljijo pesnikov in avtorjev znanstveno fantastičnih romanov.
V slovarju spolnih identitet je do sedaj opisanih 75 različic. Kako in kdo je prepoznal vse naštete oblike spolov? So bile opravljene raziskave po splošno sprejetih metodah od postavitve problema in hipoteze (domneve) do teorije (logične, z dokazi podprte trditve)? Kje je bila morebitna raziskava s svojimi izsledki objavljena? So v objavi raziskave navedene uporabljena literatura in morebitne reference, na katere se morebitni avtorji raziskave sklicujejo? Toda v družboslovju se je mogoče strogi raziskovalni metodologiji izogniti in jo nadomestiti z ideologijo, ki določa, kaj je politično in družbeno spodobno, zaželeno in kaj ne. Po tej ideologiji moški ni več moški in ženska ni več ženska, temveč karkoli iz zgornjega seznama.

V ideologiji podnebne pravičnosti in ogljičnega odtisa ni prostora za resno razpravo

Tretji sklop idej, ki si jih upamo opredeliti kot neumne, je v zgoščen v frazi podnebne pravičnosti. Podnebje se od nastanka Zemlje stalno spreminja in nobenega trdnega dokaza ni, da segrevanje ozračja povzroča človek z večanjem koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v ozračju. Današnja koncentracija CO2 od 0,03 do 0,04 odstotka je za rastline omejujoč faktor, kar pomeni, da bi višji delež tega plina pri fotosintezi omogočal večjo neto produkcijo organskih snovi in s tem tudi večje pridelke na poljih. Poskusi v laboratorijih so pokazali, da je fotosinteza najučinkovitejša pri koncentraciji 0,2 odstotka CO2 v zraku. Toda v ideologiji podnebne pravičnosti in ogljičnega odtisa ni prostora za resno razpravo, pač pa za vsakršno neumnost. Pa še kratka opomba. Klimatologi ocenjujejo današnje podnebje kot relativno hladno, saj se, dokler imamo na obeh zemeljskih polih debelo plast ledu, zadnja ledena doba še ni končala.

»Neumnost je nevarnejši sovražnik dobrega kot zlo.«

O neumnosti je pisal tudi Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), ki je umrl v nacističnem koncentracijskem taborišču in hkrati dočakal konec nacizma. Dodajmo nekaj njegovih navedkov.

»Neumnost je nevarnejši sovražnik dobrega kot zlo. Proti zlu je mogoče protestirati, ga izpostaviti in po potrebi preprečiti z uporabo sile. Pred neumnostjo pa smo brez obrambe. Niti protesti niti uporaba sile tukaj ne dosežejo ničesar. Neumen posameznik je v nasprotju z zlonamernim povsem samozadovoljen in se zlahka razdraži in postane napadalen. Neumnost ni intelektualna in prirojena napaka, temveč moralna. Ljudje so neumni v določenih okoliščinah oziroma dovolijo, da se jim zgodi biti neumen. Neumnost je manj psihološki, prej sociološki problem. Vsak močan vzpon moči v javni sferi okuži velik del človeštva z neumnostjo. Moč enega potrebuje neumnost drugega. V pogovoru z neumnim se tako rekoč začuti, da sploh nimaš opravka z osebo, ampak s slogani in besedami, ki so se človeka polastili. Neumna oseba je sposobna tudi kakršnega koli zla. Neumnost lahko premaga le notranja osvoboditev, ne pa prepričevanje in poučevanje.«

Celotno besedilo je na voljo v angleščini na tej povezavi.

Vabilo

Cenjene bralce obveščamo, da bomo v civilni pobudi Prebudimo Slovenijo v oktobru organizirali mini simpozij o neumnosti. Nastopili bodo ugledni strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo tudi s fenomenom neumnosti. O podrobnostih, predvsem pa o datumu, uri in kraju dogodka Vas bomo v različnih občilih obveščali v sredini oktobra. Lepo povabljeni!